หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สวัสดี คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและลูกศิษย์ชาว Blog ทุกท่าน

               ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนรู้กับหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2552 ครับ  ต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์ ลูกศิษย์จากหลักสูตรในโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่ ที่มีโอกาสให้ผมได้ต่อยอดทางความรู้ ความคิด และประสบการณ์ และได้ทำอย่างต่อเนื่อง ผมยินดีและเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่ท่าน ผอ. นำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่อันเป็นประโยชน์สู่วิทยาลัยต่อไป    และได้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันในวันนี้ครับ

สำหรับหลักสูตร 2 วันนี้ ผมจะขอเน้นเกี่ยวกับเรื่อง

การสร้างผู้นแบบเดิมและแบบ Ram Charan

§       ความสำคัญของภาวะผู้นำและการสร้างผู้นำในองค์กร

§       ความแตกต่างของผู้นำและผู้จัดการ

§       แนวคิดและโมเดลการสร้างภาวะผู้นำจากนักคิดที่สำคัญของโลก

§       วิธิการสร้างผู้นำแบบเดิมและแบบใหม่

§       แนวทางสู่ความสำเร็จในการสร้างผู้นำขององค์กร

 การปรับทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Attitude Change)

 §       Mindset คืออะไร? เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

§       ถ้าไม่เปลี่ยน Mindset จะเกิดอะไร และเมื่อเปลี่ยนจะเกิดอะไร?

§       วิเคราะห์สิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

§       อะไรคืออุปสรรค

§       แนะแนวทางออกที่เหมาะสม เช่น การคิดเชิงบวก

การสร้างและบริหารทีมเพื่อประสิทธิภาพ

§       กฎของการทำงานเป็นทีมจากนักคิดชั้นนำของโลก

§       สำรวจองค์กรของเรา..วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีมในองค์กร

แนวทางและกิจกรรมสร้างทีมเพื่อการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ

Follow up

§       การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture)  และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

§       การพัฒนาทุนทางความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

       เพื่อเป็นช่องทางแห่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ผมก็ได้เปิด Blog นี้และคาดหวังว่าทุกท่านจะใช้ Blog เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้กันและเป็นคลังสมองของพวกเรา และก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับชาว Blog ที่สนใจด้วย

                                                                                                                     จีระ หงส์ลดารมภ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academy

คำสำคัญ (Tags)#อาชีวะ

หมายเลขบันทึก: 246724, เขียน: 06 Mar 2009 @ 15:30 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 74, อ่าน: คลิก


ความเห็น (74)

ทำไมถึงเรียก ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ว่า เป็นทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้

1. นามสกุลดี หงส์ลดารมภ์

2. มองประสบการณ์การทำงานจาก ดร.จีระ

3. ดูจากประวัติ ดร.จีระ

4. ใช้ระยะเวลายาวนานในการทำงาน

5. ประสบการณ์ต่าง ๆในการบรรยาย ความรู้ และอาชีพ ใกล้ชิดกับคน ก็เอาความรู้ตรงนั้น

6. จากการแนะนำประวัติ 1. การศึกษาที่หลากหลาย และต่อเนื่อง 2. ประวัติการทำงานต่อเนื่อง 3. ไม่ได้หยุดการทำงาน ยังพยายามถ่ายทอด

7. พัฒนาคน พัฒนาที่การศึกษา ดร.จีระ มุ่งเน้นที่การพัฒนาคนมาโดยตลอด

8. ประวัติที่แนะนำ เห็นว่า ดร.จีระ มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีความรู้หลากหลาย

สรุป ตอนที่ ดร.จีระ จบ ดร.ใหม่ ๆ ช่วงหลัง 6 ต.ค. ธรรมศาสตร์ จะตั้งสถาบันที่ทำเรื่องแรงงาน แต่พอเสนอชื่อไปที่รัฐบาล ขอให้เปลี่ยนชื่อใหม่ ดร.จีระ จึงได้เสนอชื่อสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง ดร.จีระ เป็นผู้อำนวยการคนแรก และอยู่ในตำแหน่งมา 4 สมัย

ดร.จีระ เสนอว่า

1. สิ่งแรกที่คนในห้องนี้ต้องเอาจริงคือ Life Long Learning และอยากให้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้

2. เรียนรู้ดังทฤษฎี 2 R’s คือ เรียนรู้จากความเป็นจริง และ ตรงประเด็น

3. การบริหารแบบแหวกวงล้อม อย่าบ้าคลั่งกฎระเบียบมากเกินไป ทำงานเพื่อให้ลูกค้าไปสู่ความเป็นเลิศ ให้ได้

4. ปล่อยวางวัฒนธรรมเดิม ๆ ไว้ก่อน เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ

5. ต้องทำตัวเองให้มีพลัง แล้วส่งพลังให้คนอื่น ๆ ด้วย

Workshop

เลือกทฤษฎีภาวะผู้นำ 1 เรื่อง และเลือก Role Model 1 ท่าน ที่ท่านจะนำไปพัฒนาภาวะผู้นำในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กลุ่ม 5

เลือกคุณธนินทร์ เจียรวนนท์ เป็น Role Model

• มองไกล ทำธุรกิจหลายด้าน การทำงานมองคนเก่งทีหลัง มองในเรื่องความซื่อสัตย์ และเรื่องคุณธรรมมาก่อน

ดร.จีระ บอกว่า

• คุณธนินทร์ เป็นนักธุรกิจที่มองไกล แต่จะร่วมกันอย่างไร ต้องรู้เขา รู้เรา ต้องศึกษาจุดอ่อนด้วย เช่น Contract Farming อาจทำเพื่อธุรกิจ

• อาชีวะต้องช่วยให้เขามองด้านล่างด้วย มองพื้นฐานความยากจนของเมืองไทยอย่างแท้จริง อาชีวะ ควรเชิญเข้ามา ให้มีโอกาสมาเยี่ยมเรา ให้มีโครงการขึ้นมา

กลุ่ม 6

เลือก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็น Role Model

• ท่านเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดเวลา รู้อะไรรู้จริง ศึกษาจริง แล้วเลือกมาปฏิบัติกับประเทศไทย

• เรียนรู้รอบด้าน ไป 1 ที่ มีความหมาย หลาย ๆ เรื่อง

• สร้างมิตรภาพใกล้เคียง เช่น ไทยลาว

• มองภาพใกล้ ๆ ซึ่งเป็นไปได้มากสุด เพื่อนำมาปฏิบัติกับคนไทย

• ปรับตัว ปรับตน ปรับสภาพองค์กร มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความพอเพียง

• มีความเป็นธรรมชาติ พอเพียง มีอารมณ์ขัน มีการสร้างบรรยากาศ ไม่ให้เครียด ไม่เกร็ง

การพัฒนาผู้นำในวิทยาลัย

• บางครั้งแค่คำชม คำเดียว บางคนยอมตัวตาย

• การทำงานควรให้คำชมบุคคลในการทำงานด้วย

ดร.จีระ เสนอว่า

แม้ว่าวิทยาลัยฯ จะออกมาอาชีวะ แต่ไม่ควรทิ้งวิทยาศาสตร์ ควรใช้โอกาสศึกษาจากท่าน

กลุ่ม 3

เลือกคุณธนินทร์ เจียรวนนท์ เป็น Role Model

• เก่งงาน เก่งคน เก่งธุรกิจ

• ความคิดของคนธุรกิจอย่างแท้จริง บอกว่าประเทศไทยไม่จน

• ดูตัวอย่าง True Move

ดร.จีระ เสนอว่า

• ต้องรู้เขา รู้เรา รู้ว่ามีทีมอย่างไร ห้อมล้อมด้วยคนเก่ง

• เป็นคนรอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ไกล

• การทำงานร่วมกันแบบถ้อยที ถ้อยอาศัย

กลุ่ม 7

เลือกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น Role Model

• พระองค์ท่านนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เริ่มจากวิกฤติการณ์ ปี 40 พระองค์ท่านได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ อะไรที่มีความแข็งแกร่ง สามารถอยู่รอดได้ ก็ทำแล้วค่อยขยายไปยังชุมชน และประเทศ

กลุ่ม 8

เลือกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น Role Model

• มองในมุมกว้าง

• ในอนาคตประเทศไทยอยู่รอดได้ใช้หลักพอเพียง

• อาชีวะ นำมาใช้ในทุกระดับ ในเรื่อง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สามารถทำให้ยืนหยัดได้ในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

กลุ่ม 4

เลือกคุณบัณฑูร ล่ำซำ เป็น Role Model

• เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 40 ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารเดียวที่สามารถอยู่รอดถึงปัจจุบัน

• ควรวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรให้ดี เพื่อสามารถนำพาองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการได้

• เป็นผู้นำมีความเป็นผู้นำอย่างสูง มีความสามารถอย่างมาก ถึงสามารถนำพาองค์กรไปได้

ดร.จีระ

• คุณบัณฑูรใช้ Transformation Leadership กับกสิกรไทย โดยเชิญ Michael Hammer มาปรับปรุงองค์กร

กลุ่ม 2

เลือก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น Role Model

• มี 2 กลุ่มได้พูดไปแล้ว แต่ขอเสริม

• พระองค์เป็นผู้นำในด้าน ความเพียร การมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

กลุ่ม 1

เลือก คุณบรรจง ชูสกุลชาติ เป็น Role Model

• เป็นผู้ให้ความสำคัญในเรื่องมนุษยสัมพันธ์

• มีสโลแกน คิดเป็น ทำเป็น จัดการเป็น จำหน่ายเป็น คือเมื่อเราสอนเด็กแล้ว ให้เด็กรู้จักคิด รู้จักประยุกต์ นวัตกรรม ทำเป็น คือจำหน่ายได้

ดร.จีระ

• คุณจรูญ ชูลาภ ก็เป็นอีกตัวอย่างของอาชีวศึกษาที่ดี

• ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไร กับ อาชีวศึกษา เราต้องมีความเข้มแข็ง

• ควรรวบรวมคนที่มีความสามารถ ที่ประสบความสำเร็จในอาชีวศึกษา

ผอ.วิชาพรรณ สรุป

• Role Model ในวิทยาลัย จะดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งผู้ที่ดำเนินตามพระองค์ท่านได้ดี คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่ดำเนินตามรอยทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จย่าฯ ดังโครงการพัฒนาเด็ก ๆ ลูกของตำรวจตระเวนชายแดน เอาผลิตภัณฑ์ของเด็กขายที่ภูฟ้า ท่านถือว่าเป็นครูของอาชีวศึกษาตัวจริง

• ตรัสว่า ถ้าบุคคลที่ท่านส่งเสียจนเรียนอาชีวศึกษา จบปริญญาตรี โท เอก เด็กเหล่านี้จะเข้ามาช่วยประเทศชาติได้อย่างไร

Workshop

แต่ละกลุ่มเลือก 1 ประเด็นจากเทปที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและบริหารคนของวิทยาลัยฯ

กลุ่ม 2

การมอบอำนาจ และกระจายอำนาจ ดึงความเป็นเลิศของลูกน้องขึ้นมา

กลุ่ม 1

การรักษาคนในองค์กร ตอนนี้ เราเสียความรู้สึกของคน การมีความจงรักภักดีของคนในองค์กรยังน้อยอยู่

กลุ่ม 7

การบริหารคนควรมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร

กลุ่ม 3

ความจริงใจ แล้วงานจะได้เอง ไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากทุกคนมีความรู้สึกด้านจิตใจเท่ากัน

กลุ่ม 8

การติดต่อสื่อสารในองค์กร ควรจะพูดไปในทางเดียวกัน เพื่อที่จะให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นเอกภาพ

กลุ่ม 5

ความศรัทธาในตัวเอง ต่อบทบาท ต่ออาชีพ ต่อองค์กร ต่อลูกศิษย์ สร้างความเชื่อมั่นว่าสามารถไปแข่งขันในที่อื่นได้

(Believe & Trust)

กลุ่ม 4

สร้างความศรัทธาในองค์กร และความเชื่อมั่น ให้มีความภูมิใจในองค์กรและวิทยาลัย

กลุ่ม 6

เลือกความศรัทธา และเชื่อมั่นในคุณค่าของคนในองค์กร

สิ่งที่คิดว่าสำคัญที่สุดคือ ต้องให้ตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองก่อน

ดร.จีระ เสริม

“Work hard play hard” เล่นด้วย เรียนด้วย

ไม่มีใครเก่งทันทีตอนเด็ก แต่อยู่ที่สมาธิ อยู่ที่การกระตุ้นมากกว่า

อย่าทำเรื่อย ๆ ต้องเลือกสิ่งที่ทำแล้ววัดผลได้

สิ่งที่จะพิสูจน์มากกว่านี้ คือหลังจาก 2 วันแล้ว ผลของมันคืออะไร

การประเมินผลที่ยิ่งใหญ่ คือ Result

วิธีการเรียนยุคใหม่ ไม่ได้อยู่ที่การป้อน อยู่ที่การกระตุ้นความคิดเห็น

โอกาสการเรียนรู้ ไม่ได้อยู่ที่การเจอกัน แต่อยู่ที่การปะทะกันทางปัญญา

ครูสุพิชญา รักแดง
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

นับเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะ ที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนในการเข้าร่วมอบรม โครงการ"การจัดการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา" ในครั้งนี้ จากความรอบรู้ตามหลักวิชาการและประสบการณ์ทำงานอันหลากหลายที่ท่านอาจารย์ได้สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้ข้าพเจ้ายอมรับในศักยภาพว่า ท่านอาจารย์เป็น "มนุษย์" ที่มีต้นทุนสูงมากในอันดับต้นๆของเมืองไทย ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนทัศนคติในวันนี้ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และต่อยอดความคิดในเชิงบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นคุณค่ายิ่งในการพัฒนาทั้งต่อตัวข้าพเจ้าเอง องค์กร และบุคลากรที่สำคัญยิ่งในอนาคตคือ "นักศึกษา" ในฐานะครูคนหนึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อเสมอว่า "การพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคน การพัฒนาคนต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้านการศึกษาให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดต้องเริ่มที่การพัฒนา"ครู"การพัฒนาครูที่ดีที่สุด คือ "ครูต้องพัฒนาตัวเอง"

ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จีระ เป็นอย่างสูงนะคะ สำหรับการจุดประกายทางความคิดใหม่ๆให้กับข้าพเจ้า "มนุษย์คนหนึ่ง ที่ยังคงมีต้นทุนมนุษย์อยู่ในระดับต่ำ" แต่ ข้าพเจ้าเชื่อตามท่านอาจารย์ค่ะว่า "คนย่อมพัฒนาได้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและศรัทธาขององค์กรในอนาคต...." ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ

ครูจีรนันท์ ดาราสุริยงค์
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มุ่งประโยชน์ ส่วนตน แต่คนเดียว

ไม่แลเหลียว ส่วนรวม จะเสียหาย

เมื่อส่วนใหญ่ ยับย่อย พลอยวอดวาย

ส่วนของตน ก็สลาย ไปด้วยกัน

ละส่วนตน ไว้ก่อน จึงย้อนกลับ

เมื่อส่วนรวม ได้รับ สมานฉันท์

อานิสงส์ ที่เกิด ได้ร่วมกัน

จะส่งผล ให้คนนั้น สุขสันต์เอย

(ลอกเขามาค่ะ)

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาช่วยเติมเชื้อเพลิง ให้ไฟที่กำลังจะมอด ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง ชาวอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สู้ สู้ เรามาสู้เพื่อเรากันนะคะ

สีดา ขำกลิ่น
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่มีวาสนาได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ และจะขอเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ตลอดไป

มาลี เพชรสุวรรณ
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณโอก่าสที่ทำให้ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ค่ะ

น.ส.สีดา บำกลิ่น
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้ในวันนี้

- การสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นและคุณค่าขององค์กร

- การบริหารแบบแหวกวงล้อม

สุทธิพัฒน์ อมรกุล
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

วันนี้ไดรับแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้น

การปฎิบัติ สนใจใฝ่รู้ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยการอ่าน การค้นคว้าการฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกคน ๆ คนโดยตระหนักว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในทุกโอกาสทุกสถานที่และจากคนทุกคน

สุจวน แข่งขัน
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

การรักษาคนในองค์กรด้วยการสร้างความรัก - ความผูกพันธ์และการให้ความเป็นธรรม จะช่วยให้องค์กรอยู่ได้ และเมื่ออาค์กรอยู่ได้ ความร่วมมือ ร่วมใจของคนในองค์กรก็จะสามารถช่วยรฃสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถนำอาชีวะให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป

นฤมล แย้มศรี
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับในวันนี้ คือแรงเสริมที่ทำให้คิดว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ยิ่งศึกษาเพิ่มขึ้น ก็จะให้เราพัฒนามากขึ้นในทุก ๆ ด้าน

ครูมณฑา หมื่นชนะ
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 

            ขอขอบคูณท่านที่ให้เกียรติกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโชคดี               ที่ท่านผู้อำนวยการวิชชาพรรณ เป็นลูกศิษย์ท่าน  ทำให้ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  ได้มีโอกาสเรียนรู้กับท่านและเป็นลูกศิษย์ของท่านด้วยค่ะ

 

            หากสิ่งที่ท่านพูด (การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอาชีวศึกษา)ให้เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านอาชีพที่ก้าวสู่สากลได้ และให้ครูอาชีวะมีหน้าตาที่สดใส ชื่อว่าท่านจะได้กุศลมหาศาล เลยที่เดียว และเชื่อว่าส่งท่านกำลังปฏิบัติอยู่กับลูกศิษย์ เป็นการพัฒนาบุคลากรจริง ๆ ทำด้วยความ    จริงใจ จริงใจ และจริงใจ น๊ะคะ

          

            จากการเรียนรู้กับท่าน ทำให้ตนเองมีแนวคิด อยากเป็นคนใหม่ ในเรื่องการสนใจ            ใฝ่รู้  ต้องใช้เวลากับเทคโนโลยีมากขั้น  เพื่อนำไปพัฒนาศิษย์ต่อไปค่ะ

 

                                                                                ขอบคุณค่ะ

                                                                        ครูมณฑา  หมื่นชนะ

Ubon Berjapong
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในการที่ท่านมาให้พลังงานในการทำงานต่อไป

ขอบคุณในการเป็นกำลังใจ

ศรีไพร ภาราทอง
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม วันที่ 9 มีนาคม 2552

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ว่า "ศรัทธา เชื่อมัน ในคุณค่าของคน" ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายที่สุด โดยเริ่มจากตัวเอง ทำให้บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดรู้สึกว่า เขามีความสำคัญมีคุณค่า การเห็นคุณค่าของผู้อื่น ทำให้เราเห็นว่าทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ทุกคนรักศักดิ์ศรีเหมือนเรา เราจึงต้องหลีกเลี่ยง ในการ "ทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น" ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในองค์กร

นารีรัตน์ อู้กีกุลวัฒนา
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ในการอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากร ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำจะต้องมีการวางแผนในการปฎิบัติงานทุกเรื่องก่อนเสมอ เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีเป็นผู้สอน จะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการสอนทำโดยวิธีอะไรก็ตามที่สามารถทำให้นักเรียนมีความสุข และมีคุณธรรมซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดปัญญา

กุสุมา ปลอดเปลี่ยว
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

การบริหารงานบุคคล คนมีคุณค่าในองค์กรมากที่สุด งานทุกอย่างสำเร็จใด้ด้วยคน เหรียบคนกับสิ่งของคนยิ่งอายุมากยิ่งมีประสบการณืมีคุณค่า เสิ่งของหากใช้งานมากครูมากยิ่งเสื่อมคุณค่า ผู้บริหารที่เก่งจะต้องรู้จักมอบอำนาจแบ่งงานกันทำ Empowerment มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างสร้างความผูกพันในองค์กรและให้ความสำคัญกับองค์กรภายนอกด้วย รู้จักแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี

IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ในการอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในเรื่องภาวะผู้นำและได้พิจารณามองถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของตัวเองก็จะนำจุดแข็งไปใช้กับลูกศิษย์และปรับปรุงจุดอ่อนให้หมดไป

สยุมพร แซ่แต้
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

จากการได้เรียนรู้หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากร วอศ.สุราษฎร์ธานี ทำให้ได้แบบอย่างจากอาจารย์ในเรื่องการเรียนรู้ตลอดเวลา การพัฒนาตนเองอย่างสมำเสมอ การหาความรู้ที่ใหม่ ๆ ทันสมัยและสดเสมอ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ในการอบรมวันนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้เรื่องของภาวะผู้นำที่ต้องปฎิบัติตนให้ถูกต้องและเข้าใจในธรรมาภิบาลของผู้นำและจะนำความรู้ในวันนี้ได้ถ่ายทอดให้ลุกศิษย์เรียนรู้ในเรื่องการวางตนจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ที่ผ่าน มาทำให้ไดสติปัญญามากขึ้นและมีความปล่อยวางในธรรมชาติของมนุษย์ ขอขอบคุณที่อาจารย์มาให้ความรู้และเพิ่มประสบการณ์ตรง เป็นอย่างยิ่งไว้ ณ วันนี้ด้วย

เพ็ญพร พันชนะ
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

การบริหารคน การบริหารองค์กร บนพื้นฐานของความสามัคคี

วรรณวิมล
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ต้องพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีและด้านวิชาชีพเพื่อต่อสู้วิกฤติเศรษฐกิจ

คุณครู มาลี
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

จากการอบรม ได้ความรู้ในการพัฒนาคนให้มีการพัฒนาตามหลัของท่านศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ นำไปพัฒนาตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้เรียน

นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ไดรับจากเรียนรู้ในวันนี้ การพัฒนาตนเองในการดูแลคนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาจะต้องดูและให้ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อนและนำไปใช้ในการเรียนการอบรมตลอดในทุก ๆ วิชาเพื่อให้ทุกคนมีศักยภาพที่เท่าเทียมกัน

มาลี เพชรสุวรรณ
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้แนวคิดในการบริหารองค์กรที่ต้องปรับตัวเองให้เป็นคนมีคุณภาพ นำองค์กรให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความรักและศรัทธาต่อองค์กร

จันทนา
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

คนต้องรักและศรัทธาในอาชีพ

นายจรุง จันมณี
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ทัศนคติในรูปแบบของความคิดเกี่ยวกับการบริหารคน ไม่ยึดติดคิดในกรอบมากนัก กล้าที่จะคิดทำนอกกรอบ ตามหลักความจริง ถูกต้อง มองอย่างเป็นธรรมและธรรมชาติ

นิภา
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ได้แนวคิดจากผู้นำหลายคนที่อาจารย์ได้นำเสนอจากประสบการณ์ที่มากมายของอาจารย์ค่ะ

จะนำเป็นแรงจูงใจในการทำงานเพื่อเป้าหมายองค์กรต่อไป

โชติกา ชูประเสริฐ
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการบริหารคน คุณค่าของคนความสำคัญของคนต่อกิจการ มีกำลังใจในการทำงานเพราะคิดว่าต่อไปบุคลกรของหน่วยงานจะเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานจะต้องดูแลให้มากกว่านี้

นงลักษณ์ เรียบร้อย
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

จากการอบรมในวันนี้ สิ่งที่ได้รับ ได้พลังชีวิตและพัฒนาตนเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร

นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

- การเป็นครูที่ดีต้องเรียนรู้จากลูกศิษย์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

- การบริหารคน จะต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในคุณค่าของคน เพราะคนมีความสำคัญต่อองค์กร

- สร้างความรักและผูกพันให้รู้จักรักองค์กร โดยให้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร

พิมณริยา
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ไดรับในความคิดของ พิมณริยา

ได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามากที่สุด แต่คุณค่านั้นจะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวเองได้สร้างความเชื่อ และศรัทธาตัวเองก่อน การเป็นผู้นำในที่ทำงาน ควรยึดแนวคิดของอาจารย์ และคณพารณ จะทำให้องค์กรนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม

ปัญจวรรณ อ่อนหวาน
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับในวันนี้ คือ

-การมองคนในองค์กรว่ามีคุณค่านั้นคือ คนทุกคนมีคุณค่าในตนเอง

- หลักการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จต้องประกอบด้วย

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความจริงใจ

3. การรักษาบุคลากรโดยการให้แรงจูงใจ

4. การติดต่อสื่อสารในองค์กร

แต่ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องปฎิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง

- การเรียนรู้ ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ

นายสุวนัย ทองสุข
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ต้องพัฒนาที่คน

- ศักยภาพ

- ความสุข

- ความมั่นคงในอาชีพ

พฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

คิดนอกกรอบ แวงหาความรู้ให้มาก เพื่อนำความรู้มาพัฒนานักศึกษา (ไม่จำเป็นต้องมีในหลักสูตร)

อ่านบทความของ Nelson Mandela แล้วเลือกประเด็นมา 1 ประเด็นที่ชอบเพราะอะไร

กลุ่ม 5 ชอบข้อ 4 การบริหารศัตรู หรือ เพื่อน ต้องรู้เขา รู้เรา เพื่อนำพาองค์กรไปด้วยกัน ไม่ต้องเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน

กลุ่ม 8 ชอบข้อ 7 อย่าไปเน้นถูก หรือเน้นผิด 100 % ความยืดหยุ่นหรือการให้อภัยกันเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ถ้าเน้นถูกหรือผิดมากเกินอาจทำให้ทะเลาะกันมากขึ้น เน้นให้อภัย ให้สามารถปรับปรุงได้ แก้ไขได้

กลุ่ม 7 ชอบข้อ 7 ทางกลุ่มถือว่าสำคัญ เนื่องจากบริบทของคนเป็น 100 หลักการปัญหามีทางออก บริบทข้อ 7 สำคัญสุด

กลุ่ม 4 ชอบข้อ 8 แต่อยากได้ ข้อ 6 คือ ผู้นำต้องมีความสง่างามเสมอ คือ อยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงหน้าผะวงหลง

(ดร.จีระ เสริม สง่างาม บุคลิกจากทั้งภายนอก และภายใน การสร้างความศรัทธาจากข้างนอกและข้างใน สามารถสร้างบุคลิกได้โดยการเลือกใส่เสื้อผ้าให้ถูกกาลเทศะ)

กลุ่ม 1 ชอบข้อ 2 ผู้นำอยู่ข้างหน้า แต่อย่าทิ้งห่างแนวหลัง

กลุ่ม 2 ชอบข้อ 6 , 7, 8 คือต้องมีความยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา ความยุติธรรม ความสง่างาม ความโปร่งใสในจิตใจ และสามารถตรวจสอบได้ ถึงจะเป็นผู้นำที่น่ายกย่อง

กลุ่ม 3 ชอบข้อ 1 คือความกล้าหาญ มั่นใจว่าทุกคนมีความกล้าในตัวแต่ไม่กล้าแสดงออก

(ดร.จีระ เสริมว่า ถ้าสามารถจุดประกายให้คนอื่นเป็นเลิศได้สำคัญที่สุด อาจารย์มีความศรัทธาในลูกศิษย์ ต้องเชื่อว่าทำได้)

กลุ่ม 6 ชอบข้อ 7 คือเนื่องมาจากมีความคิดเห็นว่ากรอบระเบียบเป็นแค่แนวทางกว้าง ๆ ถ้าเปลี่ยนเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้ากับมนุษย์ ซึ่งมนุษย์เป็นผู้มีความรู้สึกทางจิตใจมากกว่าสัตว์ อื่น ๆ

วราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

จากการอบรมในวันนี้ สิ่งที่ได้รับเพื่อนำมาพัฒนา

ควรพัฒนาการอ่านให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝเรียนมากขึ้น ทำให้มีทุนทางปัญญาเพิ่มขึ้น

นางสาวสุธิดา
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

วันนี้เราได้อะไรบ้าง?

- ได้รู้จักตัวของอาจารย์ ศ.ดร.จีระ

- ได้รับความรู้เรื่องการบริหารคนและการบริหารองค์กรในวิทยาลัยฯ

- ได้รับความรู้เรื่องแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

วันนี้ทั้งวันคุณได้อะไร

- เห็นความแตกต่างด้านความรู้สึกของมนุษย์

- คนคุณภาพคือ คนที่สร้างภาพด้วยตนเองหรือเปล่า

- คนพันธุ์แท้ใช่ว่าจะมีประโยชน์ทุกสถานการณ์

- ความจริงคือ ความสุข แต่สุขดีแท้จริง คือการที่ถูกมองว่า เราทำอะไรได้บ้าง

กัญธิภา
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้เรื่องการพัมนาครูและบุคลกร การพัฒนาองค์กร การนอบน้อม สุภาพเครื่องนำพาไปสู่ความสำเร็จ ถึงแมจะมีความศรัทธา ในตนเองแค่ใดก็ตามแค่ถ้าขาดถึงความอ่อนถ้อม ถ่อมตน ก็จะประสบความสำเร็จได้ยาก

IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

จุดประกายฝันและหาตัวเองให้เจอ

เท่าที่ได้นั่งฟังมาตลอดทั้งวัน รับรู้ได้ถึงกำลังใจจะหาความฝัน และที่สำคัญควรหาตัวตนของตัวเองให้เจอเป็นผู้ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา

สมพร สวัสดิ์รักษ์
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ได้เห็นความมั่นใจของบุคคล กล้าพูด

ครู วรรณ
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

จะเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ให้มากขึ้น

โศจิกานต ปานดี
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

การให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลทั้งบุคคลภายในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กร

สิ่งที่จะทำต่อในอนาคต

- มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษา ตระหนักและปฎิบัติตามแนวคิดและปฎิบัติ ในการประกอบอาชีพต่อไป

นางฉัจรสา เพชรหนองชุม
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ในวันนี้ที่ได้รับการอบรมจากอาจารย์จีระ ทำให้มีความรู้สึกว่าได้มีพลังชีวิตที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดไป เพราะ ท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี ของการมีศักยภาพที่ดึงพลังชีวิตที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมติทางด้านความรู้ ความสามารถประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ท่านได้แสดงภาวะผู้นำให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตามชาวต่างชาติ สิ่งที่ได้รับการฝึกอบรมในวันนี้ จะนำเทคนิคการสอนไปใช้กับนักเรียนในแผนกบัญชี และนำไปพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ที่สามารถจะทำได้เท่าที่ทำได้ค่ะ

Youngster Team
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ตอนแรกก็เฉยๆ

อาจเพราะไม่เคยเจอใครแบบนี้

ทั้ง 2C's 4L's 2'Is inspiration and imagination

E - Energy-Energize อะไรกันนี่

แถมยังมี 2R's Reality,Relevance, Knowledge and creativity

ทฤษฎีทุน 8 ประการ ตอนนี้ก็เริ่ม get

กลเม็ดที่คุณมา share ให้

ทั้งความยั่งยืนต่อเนื่อง ศรัทธา เชื่อมั่น vision

คิดนอกกรอบ มองการณ์ไหล

ตอนนี้เริ่มคลั่งไคล้ และบ้าคลั่ง คุณแล้วสิ

นางณัฐกาญจน์ ผลผลา
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ความประทับใจในวันนี้

ได้รับพลังใจที่เรียกพลังใจของตัวเองที่กำลังจะหมดไปให้คืนกลับมา วันนี้เหมือนมาได้แบตเตอรี่ใหม่ อาจารย์มีแนวคิดและเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เราซึ่งเป็นคนคนหนึ่งในการปั้นคนออกไปสู่สังคม เราจึงต้องมีกำลังใจ และเห็นคุณค่าของตัวเราเอง

คนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง เราต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่าของเราและอาชีพของเรา และเราซึ่งเป็นครูต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในอาชีพครูซึ่งปั้นคน

ขอบพระคุณ อาจารย์ที่เสียสละเวลามาเพิ่มพลัง เพื่อให้เราได้มีพลังในการสร้างพลังใจในการสร้างคนต่อไป ขอบคุณค่ะ

Workshop

1. KM และ LO ต่างกันอย่างไร

2. อุปสรรคเรื่อง LO ในวิทยาลัย 2 เรื่องคืออะไร

กลุ่ม 5

ข้อ 1 KM คือกระบวนการจัดการที่ทำให้เกิดความรู้

LO คือ องค์การการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ข้อ 2 ขาดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ,ขาดความศรัทธา

กลุ่ม 7

ข้อ 1 KM การจัดการความรู้ของตนเอง LO การนำองค์ความรู้แต่ละคนมาเพื่อแลกเปลี่ยนในองค์กร

ข้อ 2 การขาดRole Model วัฒนธรรมองค์กรที่ปิดกั้นตัวเอง ไม่ยอมรับความเห็นของผู้อื่น

กลุ่ม 6

ข้อ 1 KM ของคนวิทยาลัยมีหลากหลายจากวิธีการ แหล่งเรียนรู้ และการนำไปใช้

LO เป็นสิ่งที่รวมความหลากหลายมาเป็น 1 ในองค์กรของเรา

ข้อ 2 ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน

กลุ่ม 4

ข้อ 1 KM ในวิทยาลัยมีครูแบบเดิม ๆ

LO เป็นรูปแบบอย่างของ Model ที่เป็นแบบอย่าง เช่นครอบครัว LO

ข้อ 2 KM ยังขาดการสนับสนุนอยู่

กลุ่ม 1

ข้อ 1 ก่อนนำ LO มาใช้ต้องสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จากตนเอง และครอบครัว KM เป็นเครื่องมือในการจัดความรู้

ข้อ 2 ขาดการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ครูยังแสวงหาความรู้แบบเดิม ไม่สร้างโอกาสในการเรียนรู้

กลุ่ม 8

ข้อ 1 KM คือการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่ LO องค์การแห่งการเรียนรู้ รู้แล้วบอกต่อ เมื่อมีความรู้แล้ว มีการจัดการโดยใช้สูตร ฉันทะ (คิดก่อน) วิริยะ(ความเพียรในการปฏิบัติ) จิตตะ(ใส่ใจ) วิมังสา (ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง) นำมาสู่ Life long learning คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลุ่ม 2

ข้อ 1 KM คือบุคลากรในองค์กรต้องแสวงหาความรู้ตลอดเวลา คิดวิเคราะห์ ประเมินผล

LO คือ การมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นเสมอ

ข้อ 2 อุปสรรค บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในองค์กร ขาดการยอมรับจากเพื่อนร่วมองค์กร

สรุป KM คือจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เพื่อนำสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้

ถ้ามีวัฒนธรรมการเรียนรู้แล้วจะมีผลต่อตนเอง และองค์กรอย่างไรบ้าง

1. ต้องจัดการวิกฤติให้ได้

2. ต้องจัดการความไม่แน่นอน

3. ต้องทำอะไรใหม่ ๆ

หลังจากเลือกประธานรุ่นแล้ว ให้ทำให้ KM เป็น LO ได้อย่างไร

เสาวณีย์ ไกรนุกูล
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ได้นำประสบการณ์มาแชร์ความรู้ เกิดการใฝ่รู้ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สร้างพลังดังคำสอนของในหลวง ที่ว่า "รู้รัก สามัคคี" เกิดคุณธรรม นำพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ มาก ๆ เลยค่ะ

อุบล เบญจพงศ์
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่อาจารย์มาให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาความคิดให้ครูเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนไปองค์กรด้วยกัน

Workshop

แต่ละกลุ่มวิเคราะห์และนำเสนอ วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

 

กลุ่ม   4  วิเคราะห์จากข้อมูล Internal + External Environment

ดูว่าการผลิตเด็กหลายสาขา เด็กบางคนเปลี่ยนสาขาเรียน ไม่ต่อเนื่อง บางคนก็ออก

ทำไมอาชีวะไม่พึ่งพาตนเอง มุ่งว่า อาชีวะจะมุ่งประดิษฐ์ปริญญาตรีขึ้นมา แล้วพึ่งตนเอง   ใฝ่ฝัน และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร  มองเห็นช่องทาง และโอกาสของศิลปะที่ยังขาดแคลนคนทำ แต่มีความต้องการสูง จึงอยากผลิตบุคลากรด้านศิลปะนี้ เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเป็นต้น  มองต่อไปว่าเป็นสาขาที่ก้าวไกลมาก

วิสัยทัศน์        ศิลปะก้าวไกล หลายหลายสาขา มากศิลปินพึ่งพาตนเอง

อุปสรรค        บุคคลที่มีความสามารถ และระบบบริหาร

ตำแหน่ง ผอ. รองผอ. ต่อไปอาจเป็นระบบการเลือกตั้ง เพราะรู้ว่าใครมีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ดีกว่ากัน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ       สามารถหารายได้บริหาร รับเขียนรูป ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รับทำทุกอย่าง สร้างรายได้ให้ตนเอง  เพื่อการศึกษาออกนอกระบบ ไม่ต้องพึ่งพาท่านเฉลียวได้

 

ดร.จีระ  เสนอว่า ทำสิ่งที่เราเก่ง และพึ่งตนเอง มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย แสวงหาวิธีการได้มาซึ่งการบริหารที่มีความโปร่งใสและยุติธรรม  แต่ทุกคนควรมีความพร้อม

 

กลุ่ม 7

·       สภาพแวดล้อมภายนอก  สังคมให้การยอมรับว่าเป็นการจัดการสายอาชีพที่ดีสุดในสุราษฎร์ฯ มีสถานประกอบการยอมรับผลผลิตของวิทยาลัยไปทำงานทั้งภาคเอกชน และภาคราชการ

·       สภาพแวดล้อมภายใน   บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับอาชีพนั้น ๆ มีประสบการณ์จัดการงานค่อนข้างสูง  ทำเลที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางชุมชน ดังนั้น การจัดการกับชุมชนภายนอกสะดวกกว่าสถานประกอบการอื่น ๆ

·       นักศึกษาส่วนใหญ่ มีคุณภาพ สังคมยอมรับว่าอยู่ในแนวหน้า

·       การให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคม  ทั้งในเรื่องอาชีพต่าง ๆ และการให้ความรู้ต่าง ๆ

·       คนที่จัดเป็นลูกค้าสำคัญสุดคือสถานประกอบการ ทำเพื่อตอบสนอ

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นศึกษาจัดการสายอาชีพ ด้วยคุณธรรม นำความรู้ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และประเทศชาติ

ดร.จีระ เสริมว่า วิเคราะห์ว่า ใครคือลูกค้า ใครทำอะไรเก่งสุด

 

กลุ่ม 3

วิสัยทัศน์      เป็นแหล่งวิชาและที่รวมวิชาของวิชาชีพหลายแขนง

วิทยาลัย มีความสามารถในการแนะนำนักศึกษาว่าสาขาใด และวิชาใดที่เหมาะกับตนเอง สามารถทำให้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ดร.จีระ เสนอว่า เน้นวิสัยทัศน์ คือ เราจะไปทางไหน

 

กลุ่ม 1

วิสัยทัศน์     

ดูจากปัจจัยภายนอกก่อน จุดแข็ง ทำเลที่ตั้งเหมาะสม คือในตัวเมือง มีการคมนาคมสะดวก มีรถหลากหลาย วัฒนธรรมชุมชน มีจุดแข็ง ฐานะทางเศรษฐกิจชุมชนดีมาก 

จุดอ่อน ขาดการสนับสนุนของนักการเมือง รัฐ ได้งบ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น งบน้อย

โครงสร้างบริหารดี กำหนดบทบาทดี  ระบบการเงินดี นักศึกษาเยอะ

จุดอ่อน พื้นที่น้อย ระบบรักษาความสะอาดไม่ดี อุปกรณ์ต่าง ๆ น้อย จำนวนครูไม่เหมาะสม วัฒนธรรมองค์กรด้านขวัญกำลังใจน้อย  นักศึกษาออกกลางคันเยอะ

ลูกค้า คือสถานประกอบการ

ศักยภาพและความรับผิดชอบดีสุด

วิสัยทัศน์

มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ผลิต และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของชุมชน

 

กลุ่ม 5

·       สภาพแวดล้อมภายนอก  เศรษฐกิจตกต่ำ รายได้น้อย ว่างงานสูง สังคมเปลี่ยนแปลงทางลบ นโยบายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การศึกษาคู่แข่งเยอะ เน้นปริมาณ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว วัฒนธรรมละเลยวัฒนธรรมไทย ขาดการพึ่งพา

·       มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสถานประกอบการ มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย ครูมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน  มีการประเมินตนเองตลอดเวลา ความหลากหลายทางผู้เรียนสูงจากสถานภาพทั้งภายใน ภายนอก

·       ลูกค้านักเรียน สถานประกอบการ  ชุมชน ฯลฯ

วิสัยทัศน์ เป็นองค์การที่มีคุณธรรมรวมความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาภาคใต้ สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.จีระ เสนอว่า ลูกค้าสำคัญสุดคือมองลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าเรา หาลูกค้าใหม่ ๆ

 

กลุ่ม 8

·       สภาพแวดล้อมภายนอก  โอกาส เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงจากอดีต ถึงปัจจุบัน ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ เป็นศูนย์กลางการศึกษาภาคใต้ตอนบน

·       อุปสรรค ผู้ปกครองไม่เข้าใจสายอาชีพ คู่แข่งเยอะมากขึ้น

·       สภาพแวดล้อมภายใน  ทำเลที่ตั้งอยู่กลางเมือง บุคลากร มีศักยภาพด้านการสอน งบประมาณ และเครื่องมือเหมาะสม นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน

·       อุปสรรค ผู้เรียนมาก ครูน้อย วิทยาลัยมีนักศึกษา 2รอบ เกิดการควบคุมพฤติกรรมนักศึกษา

·       สิ่งที่ทำดี ผลิตนักศึกษามีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานของชุมชน และประเทศ

·       อุปสรรค ขาดสิ่งจูงใจให้เห็นความสำคัญของสายอาชีพ

วิสัยทัศน์  มุ่งความเป็นเลิศเปิดโอกาสทางการศึกษา เรียนรู้เลิศล้ำหลายสาขาวิชา นำอาชีวะศึกษาสู่สากลโลกยุคโลกาภิวัตน์

 

กลุ่ม 6

·       ปัจจัยภายนอก สังคมต้องการคนเก่งและคนดี

·       ปัจจัยภายใน สิ่งที่ทำอยู่แล้วดีและควรจะทำ บุคลากรมีคุณภาพวิชาชีพหลากหลาย วัดได้จากรางวัลชนะเลิศ

·       สิ่งที่ทำได้ดี ทำอยู่ คือ ความชำนาญวิชาชีพ และความช่ำชอง

·       ลูกค้า คือ นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ

·       สิ่งที่ทำไม่ดี คือภาระงาน ทั้งงานสอน และงานพิเศษ

วิสัยทัศน์  วิทยาลัยมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพสู่สากล มุ่งช่วยเหลือตนเองและประเทศชาติ

 

กลุ่ม 2

·       ปัจจัยภายนอก โอกาส คือเป็นสถานศึกษาของรัฐบาล มีการสนับสนุนงบประมาณ รัฐบาล คู่แข่งน้อย  เป็นที่ยอมรับของลูกค้าโดยทั่วไป บางแผนกวิชาชีพ ผู้สมัครล้น ต่อมาได้เพิ่มห้องขึ้น แต่อาคารสถานที่น้อย เนื่องจากพื้นที่จำกัด

·       ค่านิยม อุปสรรค เมื่อเรียนจบแล้ว ยังไม่ทำงานทันที นักศึกษาต้องการเรียนต่อปริญญาตรี

·       องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดการเรียนการสอนสายอาชีพ เป็นวิทยาลัยอาชีวะ

·       จุดแข็ง บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูง มีชื่อเสียงดี

·       อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย

·       งบประมาณจัดสรร ไม่สามารถกระจายได้ทุกแผนกเท่ากัน

·       อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เป็นอุปสรรคที่นักศึกษาไม่สามารถฝึกเต็มกำลังความสามารถ

·       ค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. ค่อนข้างแพง

·       วัสดุฝึกที่ได้รับการจัดสรรค่อนข้างน้อย

วิสัยทัศน์ วิชาชีพ เป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งให้ประเทศไทย ยั่งยืน มุ่งสู่สากล

 

ดร.จีระ  เสนอว่า

ลูกค้า ควรมองที่มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน นักการเมือง กระทรวงอื่น ๆ

แก้ปัญหา logistic

การเลือกประธานรุ่น

ประธานรุ่น อาจารย์ปัญจวรรณ อ่อนหวาน

รองประธาน อาจารย์จักรกฤช ภู่ทอง

รองประธาน อาจารย์เดโชว์ แก้ววิหค

จีรพรรณ โยธาปาน
IP: xxx.31.61.139
เขียนเมื่อ 

อยากให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาคน ระดับผู้นำ

อ.จีระพันเกียรติพันธ์
IP: xxx.31.61.139
เขียนเมื่อ 

การปรับทัศนคติของผู้ปกครอง เด็กต่อการเรียน วิชาชีพการออกแบบเสื้อผ้า ธุรกิจ เสื้อผ้า

อ.ปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
IP: xxx.31.61.139
เขียนเมื่อ 

จากการได้ทำการอบรมในครั้งนี้ จากอ.จีระ ได้ความรู้เพื่อที่จะต่อยอดให้กับนักเรียนนักศึกษาและในโอกาสต่อไปมีความประสงค์ให้อาจารย์มาอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนางานด้านธุรกิจในอาชีวะให้เป็นเลิศ

IP: xxx.31.61.139
เขียนเมื่อ 

ต้องการให้มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ "ความสำคัญของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และครูจ้างสอน"

IP: xxx.31.61.139
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญเป็นที่ปรึกษา จัดการด้านการศึกษาให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ปัญจวรรณ อ่อนหวาน
IP: xxx.31.61.139
เขียนเมื่อ 

เชิญเป็นที่ปรึกษาในการกำหนดยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย เพื่อความก้าวหน้าและคุณภาพในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯต่อไป

ณัฐกาญจน์ ผลผลา
IP: xxx.31.61.139
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ต้องการ คือให้ท่านเป็นที่ปรึกษาของวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

นายเดโชว์ แก้ววิหค
IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

เป็นคนต้องมี Energy เป็นผู้บริหารที่ดีต้องมี vision แต่ที่สำคัญทุกคนต้องมี Life Long Learning

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยการจัดทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

อยากให้อาจารย์มาต่อยอดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวางแผนการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

เห็นควรให้มีการจัดอบรมและจัดนอกสถานที่ เรื่องเศรษฐกิจ การเมืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

น่าจะมาให้แนวคิดปีละคร้ง พร้อมทั้งติดตามผลการอบรม

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

ท่านวิทยากรควรติดตามผลการอบรมครั้งนี้ด้วย

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

ควรมีการติดตามผลการอบรมทุก 6 เดือน

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

อยากให้ท่านอาจารย์จีระ มาเป็นวิทยากรบ่อย ๆ จะเรื่องอะไรก็ได้เพราะท่านเป็นผู้มีความสามารถทุกด้าน

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ควรได้รับจากการพัฒนาครั้งนี้คือ

อ.จีระน่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละฝ่ายให้มีคุณภาพในภาพรวมก่อน แล้วจึงค่อยให้บุคลากรของ สอศ.แนะนำต่อไป

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

การบริหารมีปัจจัยหลายอย่าง แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ คน ดังนั้นถ้าสามารถจัดการคนได้ถูกต้องและเหมาะสม องค์กรก็จะได้ประโยชน์สูงสุด คนมีความรู้ ความสามารถหลายระดับดังนั้น ควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งบุคคลมีออกมาใช้ในถูกต้อง

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

- การทำงานให้ได้ผลบรรลุเป้าหมายต้องทำต่อเนื่อง

- แนวคิดในการทำงานให้ทำงานด้วยความสุขทำอย่างมีความสุข

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับในวันนี้

มีแรงกระตุ้นเป็นแนวความคิดในการทำให้ตัวเองทำงานมีความสุขมากขึ้น

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

อยากให้อาจารย์มาสอนเด็กนักเรียนของเราเหมือนกับสอนพวกเราบ้าง เพราะเด็กนักเรียน อาจมีความรู้สึกเหมือนกับเราตอนนี้

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

อยากให้อาจารย์มาเป็นที่ปรึกษา ที่จะให้วิทยาลัยของเรามี Brand ชื่อเสียงระดับอินเตอร์ มาพัฒนาหลักสูตร ที่จะให้นักศึกษาของเรามีคุณภาพและเป็นสินค้าส่งออกที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาคนด้วยค่ะ

IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

จากการอบรมสัมมนาไป 2 วัน มีความรู้สึกอยากให้ท่านอาจารย์มาร่วมงานกับวิทยาลัยอีกคือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องในการพัฒนาการศึกษาสู่ยุคโลกาภิวัฒน์

ครูมาลี ว่องเกษฎา
IP: xxx.8.169.120
เขียนเมื่อ 

จากการอบรมสัมมนาไป 2 วัน มีความรู้สึกอยากให้ท่านอาจารย์มาร่วมงานกับวิทยาลัยอีกคือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องในการพัฒนาการศึกษาสู่ยุคโลกาภิวัฒน์