ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตล่วงหน้า

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร้จอยูที่นั้น
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนิสิตปรฺญาโทที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อดิเรก อ่อนช่างเหล็ก :V1ความเห็น (0)