ผลการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ติดต่อ

    ตามที่งานบริการสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ศูนย์บริการวิชาการ  ได้ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงินทั้งสิ้น 95,700-บาท  (เก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วนเพื่อให้ความรู้ความเข้าในงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลทั่วไป”  ให้แก่คณาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  จำนวน 3 รุ่น ในวันที่  28 เมษายน 2549 , วันที่ 7 สิงหาคม 2549 และวันที่ 1 ธันวาคม 2549    ห้องประชุม SMEs ชั้นศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

          บัดนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 3 รุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทำบันทึกเรียนให้ผู้บริหารทราบแล้ว   ซึ่งงานบริการสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์จักได้ดำเนินการจัดอบรมตามแผนที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

หมายเลขบันทึก: 24653, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:45:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)