เมื่อต้องเข้านอนรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับการประเมินสารน้ำเข้า-ออก จากร่างกาย ซึ่งพยาบาลเราเรียกว่า การทำ I/O (Intake/Out put) ค่ะ.. 

โดย Intake คือการบันทึกสารน้ำทุกอย่างที่ผู้ป่วยรับเข้าไปในร่างกาย เช่น น้ำดื่ม นม รวมทั้งปริมาณสารละลายทางหลอดเลือด ที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า น้ำเกลือ ค่ะ ส่วน Out put คือการบันทึกสารน้ำออก ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นปัสสาวะ และอื่นๆ เช่น อาเจียน น้ำระบายจากแผล หรือช่องท้อง ทรวงอก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประเมินการทำหน้าที่ของไตเป็นหลักค่ะ 

การบันทึก I/O (Intake/Out put) นี้ ถ้าผู้ป่วยใส่สายสวนหรือสายระบายจากส่วนต่างๆของร่างกายมักจะไม่มีปัญหาในการบันทึก แต่ที่พบว่าเป็นปัญหาในทางปฏิบัติมากคือการบันทึกจำนวนปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่สามารถลุกเดินเข้าห้องน้ำได้เอง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยมักจะหลง ลืม

 ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้  ที่หน่วยงานของผู้เขียน หรืออาจจะหน่วยงานอื่นๆด้วย จึงได้แนะนำให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลจดบันทึกปริมาณปัสสาวะใส่แบบบันทึกที่ทางโรงพยาบาลทำให้ และจัดหาอุปกรณ์(เหยือก)ตวงปัสสาวะ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการตวงและการบันทึกให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลทราบขณะเข้านอนโรงพยาบาลค่ะ และดูเหมือนว่าวิธีการนี้จะได้ผลดี การบันทึกมีความเที่ยงตรงมากขึ้นค่ะ (อย่างไม่ทราบนัยสำคัญ)   

และแล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา ขณะที่ผู้เขียนทำ I/O (Intake/Out put) ผู้ป่วยเตียงหนึ่ง พบว่า ผู้ดูแลซึ่งเป็นลูกสาว เรียนจบ ชั้น ปวช.  ได้บันทึก ปริมาณปัสสาวะ  เป็น ตัวเลข ดังนี้ค่ะ

ครั้งที่ 1     200.90

ครั้งที่ 2     200.90

ครั้งที่ 3     200.80  

...ถ้าไม่คิดอะไรมากรวมกันแล้วน่าจะได้เท่ากับ 602.6 ซีซี ค่ะ แต่ผู้เขียนเอะใจว่า ทำไม ??  ตวงได้ละเอียดละออป่านนั้น.. จึงลองถามทำความเข้าใจกับผู้ดูแลคนดังกล่าว ได้คำตอบว่า ..ครั้งที่1  เท่ากับ  290 cc.  ครั้งที่2  เท่ากับ 290   และ ครั้งที่ 3 เท่ากับ 280 cc รวมแล้วได้เท่ากับ 860 ซีซี ค่ะ..

..งานเข้าอีกแล้วค่ะ..เป็นพยาบาล..ต้องสอนคณิตศาสตร์ร่วมด้วยค่ะ..