เนื่องจากหัวข้อโปรแกรม GSP มีผู้ให้ความสนใจมาก   ทุกวันจะมีผู้เข้าชม เฉลี่ยประมาณ 50 คน/หัวข้อผมจึงสร้างกระทู้นี้ขึ้นมาเพื่อให้พัฒนาตัวเราเอง เพราะเมื่อมีคนถาม เราก็ต้องค้นคว้าหาคำตอบ

 

หากต้องการคำตอบที่รวดเร็ว สามารถเข้ากลุ่มรวมพลคนใช้โปรแกรม GSP ในเฟสบุคได้ครับ ซึ่งสามารถตั้งคำถามได้ หลากหลาย  http://www.facebook.com/groups/GSPto/