กลับจากบ้านผู้หว่านมาถึงที่พัก ที่พิษณุโลก 4 ทุ่มกว่าแล้ว (วันที่ 18 เมษายน 2549) พอวันนี้ก็มาค้นหาว่ามีใครเขียนบันทึกเกี่ยวกับบ้านผู้หว่าน (พวกเสือปืนไว--> เสือปากกาไว-->เสือบันทึกไว) บ้าง จะได้ไม่ต้องเล่าซ้ำ ลองไล่ดูบันทึกครับ (ไม่เรียงลำดับการบันทึก แต่ Random จากการค้นหานะครับ)

หมายเหตุส่วนตัวท้ายบันทึก : พอกลับมาติดตามดูบันทึกใน gotoknow แล้ว ก็เข้าไปดู Rating ของบล็อก beemanNUKM ครับ วันที่ 16 เมษา (วันเดินทางไปบ้านผู้หว่าน) มีผู้เข้ามาอ่านบันทึกในบล็อก 150  ครั้ง, วันที่ 17 เมษา (เวทีคุณอำนวยวันแรก) มีผู้มาอ่านฯ 240 ครั้ง, วันที่ 18 เมษายน (เวทีคุณอำนวยวันที่ 2 และเดินทางกลับ) มีผู้มาอ่านฯ 290 ครั้ง (เป็นสถิติมากที่สุดของบล็อกในขณะนี้)
   เรื่องที่เข้ามาอ่านมากที่สุดคือ ตำนาน "ปาท่องโก๋" (๕) (ไม่น้อยกว่า 27 ครั้ง) ขณะตรวจสอบมีผู้อ่านบันทึกนี้ (ตำนานฯ) 476 ครั้ง ครับ..