ทำอะไรช่วงวันหยุดสงกรานต์

ใช้อย่างไรจึงจะเกิดผลสำเร็จ

ดิฉันใช้เวลาช่วงวันหยุดสงกรานต์ ๕ วัน ทำงานอยู่ที่บ้าน ทบทวน Explicit knowledge เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้ เพื่อเขียนต้นฉบับบทหนึ่งของ Handbook ที่สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานจะจัดทำขึ้น โดยหวังจะให้เป็นคู่มือในการทำงานของผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน งานนี้เป็นการบ้านที่สมาคมมอบหมายให้นานมาแล้ว นานจริงๆ เพราะเลยกำหนดที่ต้องส่งต้นฉบับมาแล้วหลายรอบ

ดิฉันกำลังทบทวนและตีความความรู้จากงานวิจัยและบทความทางวิชาการต่างๆ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้อ่าน คิด วิเคราะห์ จินตนาการมองเห็นภาพว่ามีอะไรที่ควรทำหรือต้องทำบ้าง เกิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน งานในส่วนนี้ทำได้ไม่ยาก สิ่งที่ยากกว่ามากๆ อยู่ที่การนำความรู้ไปปรับใช้ และการค้นหาความรู้ว่าใช้อย่างไรจึงจะเกิดผลสำเร็จ

คำถาม “How to” จะตอบได้ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจริง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#นำความรู้สู่การปฏิบัติ

หมายเลขบันทึก: 24463, เขียน: 19 Apr 2006 @ 11:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)