เวทีพบปะคุณอำนวยที่บ้านผู้หว่าน17-18 เมษายน2549 ที่ผ่านมามีส่วนทบทวนและเติมเต็มแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ของการทำหน้าที่คุณอำนวยในวงงานการจัดการความรู้และงานวิจัยได้ดีมากเพราะเป็นเวที่ของสุดยอดเซียนคุณอำนวยทั้งหลาย ได้พบปะผู้รู้จากหลายหน่วยงาน ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์โดยเฉพาะศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อ.ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด และปรมาจารย์อีกหลายๆท่าน ในเวทีแลกเปลี่ยนได้ผุดบังเกิดคำใหม่ในวงการจัดการความรู้แบบปิ๊งแวปจากที่ได้ยินการพูดแบบเล่นหัวว่าKM ไม่ไช่MK ในเวทีได้ข้อคิดเห็นถึงบทบาทของคุณอำนวยว่าไม่ได้มีหน้าที่แค่Facilitator ตามที่เข้าใจกัน ดังนั้นชุดภาษาที่เกิดในเวทีในบทบาทของคุณอำนวยเท่าที่คิดได้ว่าน่าจะเป็นKMC(Knowledge Management Counselor)เพราะบริบทการจัดการความรู้ในสังคมไทยช่วงเริ่มต้นผู้ที่ออกแรงมากที่สุดน่าจะอยู่ที่คุณอำนวยบทบาทที่แท้จริงที่ถูกซ่อนก็คือการทำหน้าที่ให้การปรึกษาและนำสู่ปฏิบัติได้จริง  นี่เป็นบันทึกแรกของการใช้บล๊อกหากผู้รู้จะช่วยท้วงติง แนะนำ และสอนก็จะขอบคุณมาก และหากมีอะไรดีๆจะเล่าสู่ฟังเป็นระยะ