ดิฉันได้เดินทางไปเข้าร่วมงาน UKM เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)  ได้จัดโครงการการเสวนาสมาชิกเครือข่าย KM  ครั้งที่ 2 / 2549  เพื่อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ชุมชนแนวปฏิบัติ CoP"  ที่ โรงแรงลีการ์เดนส์  พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   โดยในงานนั้นดิฉันได้รับความเมตตาจากท่านผศ.ดร.พิสมัย  ท่านรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เข้าร่วมในงานดังกล่าวและทาง มอ.ก็ได้ต้อนรับดิฉันเป็นอย่างดี   งานนี้ดิฉันขอบพระคุณผู้มีเมตตากับดิฉันได้เข้าไปเรียนรู้การทำงาน KM ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ขอขอบพระคุณจริงๆ  ค่ะ   รวมถึงอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆ ท่านในงาน  และเพื่อนๆ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคนนะค่ะ

      ในงาน UKM  ทำให้ดิฉันได้ทราบว่า  ม.มหาสารคามนำ KM มาใช้ในสายงานสนับสนุนคือ  การตรวจสอบภายใน  ม.นเรศวร  นำมาใช้ในงานประกันคุณภาพ  การเงินและพัสดุ  สำนักงานเลขานุการคณะ    ม.ราชภัฎมหาสารคามนำมาใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน   ม.วลัยลักษณ์นำมาใช้กับชุมชนคนพัสดุ  ม.สงขลานครินทร์ใช้กับภาควิชาด้านพยาธิ  ซึ่งในการทำงานด้าน KM  ดังกล่าวทำให้ดิฉันมองเห็นภาพถึงชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างกัน   แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดร่วมกันคือ   กลุ่มหรือชุมชนเหล่านี้เกิดขึ้นมาจาก  "ใจ"  ของคนที่มีหัวใจเดียวกัน  นั่นก็คือ  การทำงานต้องมาจากใจ  และเป็นใจที่คิดดีด้วย  

อ๋อม