โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เกาะปูยู จังหวัดสตูล

พี่นง
ม.ทักษิณ จัดห้องเรียนปฐมวัย ห้องปฏิบัติการแนะแนว และห้องสมุด มุ่งสร้างความสมดุลในการเรียนรู้ของเด็กด้วยกายคือการลงมือกระทำ หัวใจคือความรู้สึก ความประทับใจ และสมองคือเน้นการสอนให้เด็กมีความคิด

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดห้องกิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย  ห้องปฏิบัติการแนะแนว และห้องสมุด   ตาม โครงการร่วมด้วยช่วยน้อง ปี 2 : โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา    เพื่อบริการวิชาการ พัฒนาทุนทางสังคม แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล

          มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ  ร่วมกับกองกลาง คณะศึกษาศาสตร์ สำนักหอสมุด  จัดโครงการร่วมด้วยช่วยน้อง ปี 2 : โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา     ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา โดยอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงพื้นที่และ จัดห้องกิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย ห้องปฏิบัติการแนะแนว และห้องสมุด   มุ่งเน้นให้เด็กเกิดความสมดุลในการเรียนรู้ด้วยกายคือการลงมือกระทำ  หัวใจคือความรู้สึก ความประทับใจ และสมองคือเน้นการสอนให้เด็กมีความคิด  รวมทั้งมุ่งพัฒนาครูอนุบาลซึ่งเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเด็กโดยครูต้องถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและความมุ่งมั่นตั้งใจสู่เด็กโดยตรงด้วยพลังทั้งหมดในตัวครู ไม่ใช่เพียงผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็ก  พลังความมุ่งมั่นตั้งใจของครูจะเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนากายและจิตวิญญาณของเด็กทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ต่อไป  

โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะปูยู  ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล    เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 302 คน  ครูและบุคคลากร 15 คน   โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 50 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง  รวมทั้งปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในโรงเรียน  นักเรียนโรงเรียนนี้เป็นคนในพื้นที่         เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่จะไม่นิยมศึกษาต่อแต่จะทำงานและมีครอบครัว    การที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา จะทำให้ผู้ปกครองเห็นความ สำคัญของการศึกษาและส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงจำนวนเพิ่มมากขึ้น

            ข้อมูลเพิ่มเติม  เกาะปูยู เป็นตำบลแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขต อ. เมือง จ.สตูล ระยะทางห่างจากตัวเมือง 17 กิโลเมตร (ทางบก 12 กม. ทางน้ำ 5 กม. ) มีประชากรอาศัยอยู่ 601 ครอบครัว รวม 2,917 คน มี 3 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาว  บ้านตันหยงกาโบย และบ้านปูยู  ปัจจุบันบ้านเกาะยาว ใช้ไฟฟ้าระบบ solar home system (SHS) จำนวน 144 ครัวเรือน สำหรับบ้านตันหยงกาโบย และบ้านปูยูใช้กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากโรงจักร กำหนดเวลาเดินเครื่องสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าตามระยะต่าง ๆ เช่น ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. และตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น.  การเดินทางต้องเดินทางโดยทางเรือเพียงอย่างเดียว อาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีแนวสูงเป็นเส้นแบ่งเขตประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ชายเลน และเป็นภูเขาหินส่วนใหญ่  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล   ทิศใต้ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล   ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน   จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,817 คน และจำนวนหลังคาเรือน 554 หลังคาเรือนอาชีพหลักคือการประมง   สถานที่สำคัญของตำบล คือถ้ำลอด   การเดินทางจากสตูลโดยสารรถยนต์ประจำทางที่หน้า ร.ร.เทศบาล 2 ถึงตำมะลัง ถึงท่าเรือไปตำบลปูยู  จากนั้นโดยสารเรือรับจ้างจากท่าเรือตำมะลัง ถึง ปูยู   จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 346 ครัวเรือน  ปัจจุบันมีนายมาเลย์  โต๊ะดิน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู  สำนักงาน อบต. ปูยู  โทร. 0-7420-2000

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คำสำคัญ (Tags)#online#sar#pr#tsu#onblog

หมายเลขบันทึก: 244237, เขียน: 23 Feb 2009 @ 22:11 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

Az122

เขียนเมื่อ 
  • ตื่นเต้นมากครับพี่นง
  • ที่เห็นบล็อกของมหาวิทยาลัยทักษิณ
  • พี่นงเขียนมาบ่อยๆๆนะครับ
  • ว่าแต่ว่า
  • จำน้องได้ไหมเนี่ย
  • ฮ่าๆๆๆๆๆ