พื้นฐานงาน CAM : แล้วอะไร .. ? คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต

TOURNGATT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แล้วอะไร .. ? คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต

          CAM (Computer Aided Manufacturing) เป็นการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการควบคุมและการดำเนินงานในกระบวนการผลิต

          การจะมองว่าอะไรเป็นงาน   CAM สามารถพิจารณาจาก 2 ส่วนหลักๆ ในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต   คือ       
                1. มีการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการดำเนินงานผลิตโดยตรง
                2. มีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การทำ QC การใช้คอมพิวเตอร์สร้างหรือเขียนโปรแกรม CNC เป็นต้น

           การใช้งานคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตมากที่สุดคือ การการเขียนโปรแกรม NC และการเชื่อมโยงระหว่าง CAM กับเครื่องจักร CNC โดยทั่วไปการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผลิต จะเริ่มจากการนำรูปทรงเรขาคณิตที่ได้จาก CAD มาสร้างทางเดินมีด (Tool path) โดยเลือกเครื่องมือตัด ความเร็วตัด อัตราการป้อนรวมถึงการป้อนลึกที่เหมาะสม วัตถุหล่อเย็นตลอดจนอุปกรณ์จับยึด ต่อจากนั้นจะมีโปรแกรมที่ทำงานผ่านทางกระบวนการที่เรียกว่าการโพสต์โปรเซสเซอร์ (Postprocessor) เพื่อประมวลผลทางเดินมีดที่ได้ให้เป็นไฟล์โปรแกรม CNC

      เมื่อได้โปรแกรม CNC แล้วสามารถส่งผ่านไปยังเครื่องจักร CNC ให้ผลิตชิ้นงานตามรูปทรงที่ได้ออกแบบไว้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TOURNGATT's Shareความเห็น (0)