องค์ประกอบของระบบ CAD/CAM บน PC-based

TOURNGATT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
CAD/CAM บน PC-based

               โดยปกติคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงาน CAD/CAM สามารถใช้ได้หลายระบบ ตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe-Computer) จนถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Micro-Computer หรือ PC) แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer ; PC) ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควรมีประสิทธิภาพสูงพอ หน่วยความจำจะต้องสมเหตุสมผลและได้รับการปรับค่าระบบ (Configured) อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถรันซอฟต์แวร์ได้  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input device) ต้องเลือกให้ถูกต้อง โดยพื้นฐานจะประกอบด้วยเมาส์และคีย์บอร์ด อุปกรณ์แสดงผล (Output) จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทั้งสองส่วนคือ การแสดงภาพ (soft copy)เช่น จอภาพ และอุปกรณ์แสดงผลที่จับต้องได้ (Hard copy) เช่นเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพลอต เพื่อสร้างแบบพิมพ์เขียว (blueprints) ในส่วนของสร้างโปรแกรม CNC และเครื่องมือที่จำเป็นในการวางแผนหรือจัดการเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ นอกจากนี้บางทีต้องใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร เช่นการส่งไฟล์ระหว่างกัน การส่งไฟล์ไปยังเครื่องจักร CNC หรือการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วย (network) โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ระบบในที่จะรวมถึงซอฟต์แวร์ CAD / CAM ด้วย ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานและงบประมาณของตัวเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการต่อการออกแบบและการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดสำหรับคุณ

             สรุประบบ CAD/CAM จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

      1.        คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ (Computer and Components)

      2.        ซอฟท์แวร์ (Software)

      3.        ผู้ใช้งาน (User)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TOURNGATT's Shareความเห็น (0)