อบรมฟรีจ้า...ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงท่านมีเวลาว่างเข้ามาฝึกอบรมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร โอกาสมีงานทำสูง เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดชุมพรส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดชุมพรเพิ่มขึ้นๆ งานบริการจึงเป็นอาชีพที่มีโอกาสมีงานทำสูง รายได้ดี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้มาฝึกกับศูนย์ฯ ชุมพร รับจำนวนจำกัด!!