เวที เอื้ออำนวย

 บ้านผู้หว่าน หลายท่านอาจไม่คุ้นเคย แต่ทีมงาน "การจัดการความรู้ และ ไม่รู้" จะคุ้นเคย เนื่องจากเป็น สถานที่ฝึกอบรมของคริตจักร ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ ฟาร์มจระเข้ และ สวนสามพราน สถานที่นี้มีองค์ประกอบที่สำคัญ หลายเรื่อง เช่น โรงเรียน วัด สถานที่ฝึกอบรม แต่ไม่รับขาจร ต้องมาใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมจริงๆ สนนราคาเป็นธรรม แบบเหมาจ่าย อาหารอร่อย ที่พักไม่ต่างกับโรงแรม

 ความเชื่อมโยงกับ การจัดการความรู้ คือ เป็นสร้างผู้ที่ต้องการสร้าง พัฒนา สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ โดยใช้วิธีการ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" ทำให้รู้ว่าเราไม่รู้อะไร

 สรุป "บ้านผู้หว่าน" เป็นองค์การทางศาสนา เพื่อสนองนโยบายศาสนจักรสากล มีห้องพัก ๑๘๐ ห้อง มีห้องประชุม สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส เป็นสถานที่ "สร้างจิตวิญญาณ ของ คนที่รักการพัฒนา"

JJ