ความเจริญรุ่งเรื่องในชีวิต

เชื่อว่าคนเราทำดี  เป็นคนดี ปฏิบัติตัวอยู่ในศิลธรรม มีความซื่อสัตย์มีความสุจริตไม่เอาเปรียบผู้อื่น  ในขณะเดียวกันเราต้องเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่แก่ผู้ที่ด้อยโอกาศกว่าเรา สิ่งต่างเหล่านี้มันจะส่งผลมาให้ตัวเราในชาตินี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากทุกคนเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นปฏิหารย์ในชีวิต

คนเราทุกคนหนีไม่พ้นวัฎจักรของชีวิต ที่เป็นสัจธรรมและเลี่ยงไม่ได้คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ดังนั้นขณะยังมีชีวิตอยู่มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า ต้องกระทำแต่ความดีไม่ปฏิบัติในความมิชอบ หลักง่ายๆของพระพุทธศาสนาได้ สอนไว้ไม่ให้ทำบาป เราทุกคนสามรถจะตัดสินใจเลือกที่จะสร้างบาปหรือสร้างบุญด้วยตัวเอง ตรงนี้เชื่อว่าหากคนเรามีสติสัมปชัญญะ เราก็จะรับรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นผิดหรือถูก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานโภชนวิทยา



ความเห็น (0)