ความเคลื่อนไหวการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. รอบสอง

     เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาว ม.นเรศวร กำลังตื่นตัวกับการประเมินภายใน (IQA) การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. (EQA) (ซึ่งจะประเมินในราวเดือนสิงหาคม 2551) เนื่องจากเราจะต้องปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในค่อนข้างมาก  ซึ่งกำลังจะเริ่มฤดูกาลประเมินประจำปีการศึกษา 2548 (รอบที่ 6)  ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ที่จะถึงนี้จนท.ของ QAU เองก็จะต้องเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวและค้นหาข้อมูลจาก web site ของ สมศ. และแหล่งต่างๆ อย่างใกล้ชิด  ซึ่งในวันนี้ต้องขอยกความดีให้กับ “อ้อย” (เพ็ญนภา สอนสารี) หัวหน้างานการเงินและพัสดุ ของเราได้เข้า web site ของ สมศ. เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มสาขาวิชาสำหรับการประเมินภายนอก  โดยอ้อยได้แจ้งให้ดิฉันทราบว่ามาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสมศ. มีเวอร์ชั่นใหม่ คือ เวอร์ชั่น 10 เม.ย. 49 เพราะขณะนี้ “พัช” (พัชรา จินาพันธุ์) หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุน QA  กำลังอยู่ระหว่างจัดทำ SAR/CAR/YAR Form 2 ประจำปีการศึกษา 2548  ซึ่งเป็นแบบฟอร์มกลางที่ทุกคณะวิชา (20 คณะวิชา) ในมหาวิทยาลัยจะต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน (ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ มีการปรับเกณฑ์ในบางส่วน)  โดยในแบบฟอร์มดังกล่าวจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ

     Part A เป็นการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process approach)  ซึ่งจะคง 9 องค์ประกอบเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่จะมีการเพิ่มเติมดัชนีในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ  ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร  เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประเมินภายนอก รอบสองของ สมศ. 

     Part  B เป็นการประเมินที่เน้นผลลัพธ์ (Output, Outcome approach) ซึ่งเป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เพราะนอกจากเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานแล้วยังจะมีการพิจารณาเรื่อง Accreditation และ Rating หรือ Raking อีกด้วย  ซึ่งมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส่วนนี้จะมีความสอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอก (สมศ). เป็นรายมาตรฐานและโดยรวม
     ซึ่งทาง QAU กำลังอยู่ระหว่างจัดทำแบบฟอร์มดังกล่าวเพื่อให้พร้อมที่จะประชุมชี้แจงให้กับคณะวิชา  ก่อนที่จะนำไปใช้ประเมินในเดือน มิ.ย.- ก.ค. นี้ ซึ่งจนถึงเมื่อวานนี้ (17 เม.ย. 49) เราอยู่ในระหว่างปรับปรุงแบบฟอร์มตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ฯ เวอร์ชั่น 16 ก.พ. 49  ดังนั้นเราจึงต้องปรับเกณฑ์อีกนิดหน่อยและเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เราเตรียมไว้ในการจัดกิจกรรม/โครงการบางส่วน  เนื่องจากก่อนจะถึงฤดูกาลแห่งการประเมิน คือ มิ.ย. – ก.ค. ของทุกปี ทาง QAU จะจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว  และสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคนใน มน. ซึ่งดิฉันได้แจ้งกิจกรรมบางส่วนไว้ในบันทึกก่อนหน้านี้แล้วนะคะ      
     และหลังจากนั้นดิฉันก็ยังคงท่องอยู่ใน web site ของ สมศ. และก็ไม่ผิดหวังเพราะดิฉันก็ได้พบกับสิ่งต่างๆ ที่คิดว่าผู้ที่ดูแลและผู้ที่รับผิดชอบ QA น่าจะสนใจ  ดิฉันจึงเก็บมาฝากอีก 2  เรื่อง คือ
     1. "ประกาศเรื่อง ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินภายนอก (สำหรับสถาบันอุดมศึกษา) (Common data set)" ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 เม.ย. 49 ซึ่งทางสมศ. ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เตรียมข้อมูลเพื่อกรอกและจัดส่งไปยัง สมศ. ซึ่งท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่  นะคะ

     2. pdf. file และ Power point File ประกอบการบรรยายในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบการประเมินปีงบประมาณ 2549  (สถาบันอุดมศึกษา) ณ โรงแรมเอเซีย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549  ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ web site ของสมศ.ค่ะ 
      
     ถ้าท่านผู้ใดได้ทราบความเคลื่อนไหวจาก สมศ. ในหัวข้ออื่นๆ ดิฉันขอเชิญชวนให้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#nuqa#eqa

หมายเลขบันทึก: 24333, เขียน: 18 Apr 2006 @ 15:16 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 09:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)