ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (2)

  ติดต่อ

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (2)  

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำ หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4 หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาเอกเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ค่าเช่าที่พักในประเทศ เหมาจ่ายวันละไม่เกิน 2,200 บาท

ข่าวสด (คอลัมน์ท้องถิ่นชวนรู้)  18  เมษายน  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 24340, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-26 20:53:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)