อุทาหรณ์เงินเดือน

อุทาหรณ์เงินเดือน

    กระแสข่าวเรื่องคลังถังแตกยังคงมี อยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่เพียงแค่ผู้รับเหมาของส่วนราชการเท่านั้นที่ไม่ได้รับเงินจากส่วนราชการที่จ้าง โดยอ้างว่ากระทรวงการคลังไม่มีเงิน หรือก็ยังไม่โอนเงินให้
แต่เวลานี้กลับกลายเป็นว่าบรรดาลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เกือบ 200 คน ได้ออกมารวมตัวเรียกร้องเงินเดือนในเดือน มี.ค. ว่ายังไม่ได้รับค่าจ้าง โดยอ้างว่าการที่กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของส่วนราชการได้เปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายมาเป็นระบบจีเอฟเอ็มไอเอส ต้องมีเงินคงคลังเพียงพอ แต่ตอนนี้มีกระแสข่าวเรื่องคลังถังแตกจึงอาจไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างให้ก็ได้
ข้างฝ่ายกรมบัญชีกลางได้ออกมาชี้แจงว่า เป็นเพราะกรมบัญชีกลางได้รับการบันทึกหรือการคีย์ข้อมูลผ่านระบบจีเอฟเอ็มไอเอสเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา และได้โอนเงินให้กับลูกจ้าง ชั่วคราวของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 123 ราย รวมเป็นเงิน 860,000 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องข้าราชการ ลูกจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับเงินเดือนหรือ ค่าจ้าง เพราะเมื่อส่วนราชการส่งรายการคำขอเข้าระบบจีเอฟเอ็มไอเอส ภายในวันที่ 15 ของเดือนหรืออย่างช้าที่สุด    ก็ภายใน 7 วันทำการสุดท้ายก่อนสิ้นเดือน แล้วจึงโอนเงินเข้าสู่บัญชีของ   ข้าราชการและลูกจ้างก่อน 3 วันทำการสุดท้าย  ที่สำคัญหากส่วนราชการจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องการใช้จ่ายเงินก็สามารถประสานงานมายังกรมบัญชีกลางโดยตรง เพื่อเร่งรัดให้เป็นพิเศษ  ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีปัญหาหรือเหตุขัดข้องที่ใคร แต่ทุกภาคส่วนก็ต้องใส่ใจเร่งแก้ไขปัญหา
โดยที่สุดแล้ว ทั้งข้าราชการและลูกจ้างต้องไม่ได้รับความเดือดร้อน เพราะเงินเดือนถือว่าเป็นรายได้หลักที่พวกเขาเหล่านี้ต้องนำไปเลี้ยงครอบครัวซึ่งรออยู่ไม่รู้อีกกี่ชีวิต


เดลินิวส์ (คอลัมน์หมายเหตุสีบานเย็น)  18  เมษายน  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)