คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ การจัดการความรู้


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำเครื่องมือการจัดการความรู้ มาใช้ในการพัฒนา

ทีมงานคณะแพทยศาสตร์ ระดมความคิด เพื่อพัฒนา

 เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผมได้รับเชิญจากทีมงานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ นเรศ วโรภาสตระกูล และ อาจารย์ จินตนา บุญจันทร์ ให้ไปทำความเข้าใจกับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ของคณะแพทยศาสตร์ และ ทีมงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในการนำ การจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ อย่างหนึ่ง ในการพัฒนา คน งาน และ องค์กร ผมขอทำ AAR ดังนี้ครับ

 สิ่งที่น่าชื่นชม

 ๑. ทีมงานที่เข้าร่วม ๔๐ ท่าน จาก ๑๒๐ หน่วย มีความตั้งใจที่จะพัฒนาคน และ งาน โดยแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาใช้

 ๒. ทีมงานทรัพยากรบุคคลมีความตั้งใจจริง ที่พยายามให้วิทยาการใหม่ๆแก่หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยอย่างไม่ย่อท้อ

 สิ่งที่ต้องพัฒนา

 ๑. การประสานงานระหว่างทีมงานด้วยกันยังมีช่องว่าง เนื่องจากมีการจัดสัมมนาระดับหัวหน้างาน และ หัวหน้าหน่วย อีกห้องหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน

 ๒. การเร่งปลูกจิตสำนึกในหน้าที่ ตามแนวทางยุทธศาตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

 ตัวอย่างการนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา คน งาน หรือ องค์กรที่ทีมงานช่วยคิดมีดังนี้ครับ

 ๑. กลุ่มที่หนึ่ง เลือก หัวข้อ การพัฒนาคน โดยใช้ แนวทางที่ อาจารย์ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ได้เคยมาบรรยายที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด คือ  Learn Care Share Shine โดยจัดให้มีเวที แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ( ลปรร ) และ มีการสร้างเครือข่าย

 ๒. กลุ่มที่สอง เลือกการพัฒนางาน โดยใช้การสร้าง Cross Functional Team มาช่วยในการพัฒนา ลปรร

 ๓. กลุ่มที่สาม เสนอให้ ตั้งชุมชนแนวปฎิบัติ Community of Practice มาเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล เช่น การป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น

 ผมกลับจากการสัมมนา มาที่ทำงานด้วยความภาคภูมิใจในทีมหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกลุ่มเล็กๆที่มีความตั้งใจสูง ซึ่งต่างกับช่วงเช้าที่บางท่านในที่ประชุมยังมีความเป็นชาล้นถ้วย ตามที่ท่านอาจารย์ หมอวิจารณ์ เขียนไว้ใน Bloc

 สิ่งที่ผมฝากทีมงานพัฒนาบุคลากรของ คณะแพทยศาสตร์ไว้ คือ การมอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน เขียน Passion Plan ไว้ แล้วเราจะตามไปช่วยกันดูอีกครั้ง ว่าเกิดการพัฒนาดั่งความตั้งใจ และ คงนำมานำเสนอใน Blog ต่อไปครับ

JJ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2434เขียนเมื่อ 13 สิงหาคม 2005 07:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:09 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี