งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2

มีกิจกรรมให้เรียนรู้เกี่ยวกับ KM มากมาย ในรูปแบบที่แปลกใหม่
        งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2
สคส.ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  กรุงเทพฯ วันที่  1-2 ธันวาคม 2548  งานมหกรรมฯนี้จัดขึ้นเพื่อ  เป็นเวทีให้ภาคีที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย จากภาคประชาสังคม              ภาคราชการ/องค์กร  และภาคเอกชน มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ทำให้เกิดการขับเคลื่อนขบวนการจัดการความรู้ของสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมเรียนรู้ โดย ศ.นพ.ประเวศ วสี ให้เกียรติกล่าวปาถกฐาเรื่อง “การจัดการความรู้:  กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์  สู่ศักยภาพ  เสรีภาพ  และ ความสุข”   ในงานมี“นิทรรศการ” พร้อม  “KM Tour” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นักจัดการความรู้ “ตัวจริง”จำนวน 30 บูธ    “กิจกรรม 4 ห้องย่อย”  อาทิ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของ ภาคประชาสังคม ภาคราชการ ภาคเอกชน และห้อง “สถานการณ์จำลองกระบวนการ KM”   และที่พลาดไม่ได้   กิจกรรม “คลีนิกให้คำปรึกษา” อาทิ  คลีนิก “KM Thesis” สำหรับท่านที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการความรู้  คลีนิก“Blogger” สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้การใช้ Weblog จะมีการสาธิตแบบง่ายๆ ให้ท่านสามารถเรียนรู้และสามารถสมัครสมาชิกได้เองในงาน และคลินิก“Faci Service” สำหรับท่านที่รับบท “คุณอำนวย” ที่ต้องการคำปรึกษา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.kmi.or.th (กิจกรรมในห้องย่อย รับจำนวนจำกัด)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (6)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ผมจะยินดีมากเลยครับ ถ้า สคส. จะมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้าง
ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

ผมศรัทธาคุณหมอวิจารณ์และทีมงานจริงๆครับ
ถ้าไม่ติดอะไรผมจะไปร่วมงานครับ

น้ำ(pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ภาคีที่เข้าร่วมจัดแสดงประจำบูธต่างๆ มีดังนี้ค่ะ

1.การจัดการความรู้โครงการฟ้าสู่ดิน บุรีรัมย์

2.โครงการจัดการความรู้การทำนาในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (โรงเรียนชาวนา จ.สุพรรณบุรี)

3.เครือข่ายนครสวรรค์ฟอรั่ม

4.การจัดการความรู้เพื่อ "พิจิตรแข็งแรง"

5.ชุมชนไม้เรียง

6.การจัดการความรู้ชุมชนซึ่งเป็นต้นแบบบ้านมั่นคง ของชุมชนอาคารสงเคราะห์อยุธยา

7.รพ.บ้านตาก

8.รพ.ตาคลี

9.รพ.ศิริราช

10.เครือข่ายKMเพื่อการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน

11.กรมอนามัย

12.กรมส่งเสริมการเกษตร

13.บริษัท ทรู คอปอร์เรชั่นฯ

14.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัดมหาชน

15.บริษัท สแปนชั่น ไทยแลน จำกัด

16.โรงเรียนเพลินพัฒนา

17.โรงเรียนรุ่งอรุณ

18.โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

19.สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

20.โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

21.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

22.สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

23.ชุมชนกุดขาคีม

24.พอช.

25.คณะแพทย์ศาสตร์ มอ.

26. เซเว่น อีเลฟเว่น

27.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

28.เอ ไอ เอส

29. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)

30. KM Thesis

31. ชุมชน Blog

 

 

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.15
เขียนเมื่อ 
     ผมอยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้มากเลยครับ แต่จะสามารถเอื้อผมไปราชการได้ไหมครับ
IP: xxx.143.172.245
เขียนเมื่อ 

ผมอยู่ต่างจังหวัด โอกาสในการเข้าร่วมคงลำบาก อย่างไรก็ตามเมื่องานเสร็จ กรุณาสรุปให้อ่านด้วย จะคอยติดตาม

pintoteedee

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว เพราะคนล้น    ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนโปรดอย่าไปลงทะเบียนหน้างานนะครับ    เราไม่รับ

วิจารณ์