ใช่แล้วครับ Hipster PDA เป็นที่นิยมมาช้านาน แม้แต่ Thomas Jefferson ยังใช้ Hipster PDA เลย อ่านรายละเอียดได้จาก Ye Olde Hipster ที่ 43Folders

และถ้าคุณสนใจจะมีไว้ใช้และคุณอยู่ในอเมริกา สั่งซื้อได้ ที่นี่

ส่วนคุณที่อยู่ในประเทศไทยไม่ต้องเสียใจ ถ้าผมไปนครศรีธรรมราชเมื่อไหร่ จะสั่งทำมาขายสักหลายๆ อัน

ลงชื่อจองไว้ได้เลยครับ