ประสบการณ์สร้างเครือข่ายวิชาการตอนที่ 1

การสร้างเครือข่ายวิชาการ

การสร้างเครือข่ายวิชาการเป็นสิ่งที่หน่วยงานวิชาการส่วนใหญ่ทำอยู่แล้ว ส่วนจะได้ผลดีเพียงไรก็แล้วแต่จะประเมินกัน

ผมทำงานที่หน่วยระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเกือบยี่สิบปี เป็นหน่วยงาน"นอกระบบ"ตั้งแต่เริ่มตั้ง การก่อตั้ง ดำรงอยู่ และพัฒนา ที่ทำได้ก็ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายวิชาการเป็นหลัก ถ้าสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายไม่สำเร็จ งานก็ไม่เดิน หน่วยงานก็อยู่ไม่ได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ความเห็น (0)