การทำงานเชิงรุก

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : จากวิชาการสู่การปฏิบัติ จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้นโยบาย

การที่จะเข้าไปสู่ความจริง

เราควรที่จะต้องทำงานเชิงรุก

จะทำงานเชิงรุกได้

เราต้องลุกจากเก้าอี้เสียก่อน

ไม่มีเต่าตัวไหน

เดินโดยไม่เอาหัวออกจากกระดองหรอกนะครับ

 

โอกาสอยู่ที่การเรียนรู้

โจทย์ชีวิต โจทย์สังคม โจทย์ประเทศเปลี่ยนไป

ถ้าคนชนบทยังขืนงุ่มง่ามอยู่กับวิธีการเก่า ๆ

ไม่เรียนรู้วิธีที่จะทำงานแบบประณีต

วิธีหารายได้จากการยกระดับกิจการงานอาชีพ

โอกาสที่จะลืมตาอ้าปากคงยากมาก

หัวใจอยู่ที่ทำให้สังคมเกษตรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ถ้าคนเราสนใจใคร่รู้ใคร่เรียน

จะส่งเสริมเติมพลังอะไรลงไปก็จะเห็นผล

อนาคตของคนชนบท

วิกฤติการณ์ทางสังคมกำลังสอนบทเรียนชาวบ้านอย่างหนัก

คนชนบทเริ่มทยอยทิ้งถิ่น

ที่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีความรู้พอที่จะอยู่ในท้องถิ่น

ถ้าจะกอบกู้อนาคตของคนชนบทอย่างเป็นรูปธรรม

คนชนบทจำเป็นที่จะต้องได้เรียนวิชา

ที่จะอยู่ได้อยู่ดีในชนบท

วิชาที่จะให้คนชนบทเรียนอยู่ที่ไหน

เนื้อหาเป็นอย่างไร จะไปเรียนกับใคร

ใครจะเป็นคนสอน

โจทย์ข้อนี้ เราก็ควรเอามา ขบ คิด เช่นกัน

เราอยู่กับความรู้อะไร ? เราอยู่กับความคิดอะไร ?

เรากำลังทำอะไร ?

ไม่มีงานพัฒนาใด ที่ไม่อาศัยความรู้

ใช่ไหมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)