การเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับท้องถิ่น

  ติดต่อ

  การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : จากวิชาการสู่การปฏิบัติ จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้นโยบาย  

สังคมภาคเกษตรบ้านเราเกิดวิกฤต

ลูกชาวนาทิ้งนา

ลูกชาวสวนทิ้งสวน

คนชนบททิ้งถิ่นกระเสือกกระสน

เพราะไม่มีความรู้ที่จะอยู่ในท้องถิ่น

ถ้าจะอยู่ได้อยู่ดีจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ในท้องถิ่น

วิชาที่จะอยู่ในท้องถิ่นได้ดีอย่างยั่งยืนและปรกติสุข

ก็คือวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

หมายเลขบันทึก: 24285, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:45:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เชื่อมโยงการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)