ความไม่รู้ของมนุษย์ได้สร้างปัญหา

ให้กับโลกใบนี้อย่างน่าเวทนา ผืนดิน ผืนป่า

แม่น้ำ และภูเขา

วอดวายในช่วงอายุของพวกเรานี้เอง

มองไปไหนมีแต่แดดกับลม ปกคลุมไปด้วยมลภาวะ

มนุษย์เริ่มประสบเคราะห์กรรมทั่วหน้า

ทำท่าว่าจะขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่าง

  • ขาดแคลนทั้งทรัพยากร
  • ขาดแคลนทั้งสติปัญญา
  • ขาดแคลนทั้งสำนึกสาธารณะ