การนำเอาปัญหาหมุนกลับมาช่วยฟื้นฟู

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : จากวิชาการสู่การปฏิบัติ จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้นโยบาย
การฟื้นฟูอีสานทั้งหมดจะต้องทำให้บนฟ้ามีน้ำ
บนดินมีป่า ชาวบ้านขยันขันแข็งทุกหมู่บ้าน
ฟื้นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรมอีสาน
โครงสร้างปัญญาที่ถูกต้องควรเป็นจากดินสู่ฟ้า
และจากฟ้าสู่ดิน
จากดินสู่ชีวิตจริงไปสู่ฟ้า
คือเอาปัญญาหมุนกลับมาใช้อีกกลับไปกลับมา
การหมุนแต่ละรอบจะทำให้ทุกอย่างค่อย ๆ ดีขึ้น
เพราะเกิดจากของจริง มีการสังเคราะห์
อย่างรู้ร้อนรู้หนาว ร่วมทุกข์ร่วมสุข
ร่วมแก้ปัญหากับสังคมไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)