หนี้ครั้งแรกในชีวิต

 

 

 

 

 

 

ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเป็นหนี้     ครั้งนี้เป็นหนี้ครั้งแรกมูลค่ามากหลายแสนบาท  ครั้งนี้เป็นหนี้เพราะอยากได้รถ 

เดิมทีคิดว่าจะไม่ขอเป็นหนี้เพราะว่า ถ้าเป็นหนี้ 

ตังค์ไม่พอใช้ต้องใช้แบบกระเหม็ดกระเมี้ยน    ทุกข์ใจ 

เสียเงินดอกอีก  เสียดายเงินดอกที่เสียไปจังเหมือนเสียเงินฟรีๆเลยค่ะ 

แต่เมื่อเราอยากได้ของแต่ตังค์ไม่พอคงจำต้องยอมเป็นหนี้ 

วันนี้เป็นวันดีเพราะหมดหนี้แล้ว  พร้อมกับหมดเงินเก็บก้อนโต(โตนิดๆ)

ตั้งใจไว้ว่าต่อไปถ้าจะเป็นหนี้จะจดจำความรู้สึกที่เป็นหนี้ครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียน

สิ่งที่ได้รับจากการเป็นหนี้

ต่อไปถ้าจะเป็นหนี้ต้องคิดให้ดี

ต้องมีการบริหารการใช้เงินให้ดี

ต้องมีการจัดสรรแบ่งเงินเก็บระยะสั้น 

 เงินเก็บระยะยาว

เงินใช้ประจำเดือน

ตอนนี้ซึ้งบทกลอนบทนี้เลยค่ะ

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

จะจำไว้สอนตัวเองในการใช้จ่ายเงิน