ช่วงสงกรานต์ดิฉันได้มีโอกาสเดินทาง หาดปึกเตียน และ ชะอำ จ.เพชรบุรี  ทำให้ทราบว่าเส้นทางที่ตัดลัดเข้าทางคลองโคน พระราม 2  เส้นทางตอนนี้สะดวกมากและปลอดภัย  ย่นระยะทางด้วยรถไม่ติด เส้นทางงนี้จะผ่าน อบต.บางตะบูน , อ.บ้านแหลม , หาดเจ้าสำราญ , และออกชายหาดชะอำ หรือจะเดินทางออกถนนเพชรเกษมก่อได้นะคะ  ดิฉันเคยใช้เส้นทางนี้หลายครั้งแต่ครั้งนี้ทำให้ทราบว่าถนนลาดยางเกือบหมดแล้ว มีบางช่วงระหว่างแถว อบต.บางตะบูน ระยะทาง 2 - 3 กม.ที่เป็นถนนลูกรัง  และเส้นทางนี้ผ่านหาดเจ้าสำราญ แวะเที่ยวชายทะเลได้ตลอดเส้นทาง อ้อเกือบลืมค่ะ  ผ่านแหลมผักเบี้ยด้วยนะคะที่มีปัญหากรณีตัดเส้นทางเลียบชายฝั่งตะวันออก จะมีปัญหาทำลายระบบนิเวศวิทยา  เพราะบริเวณแหลมผักเบี้ย มีป่าโกงกางขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นที่อยู่และแหล่งหากินของนกกระยาง และนกนางแอ่น ถ้าท่านสมาชิกมีโอกาสไป หาดเจ้าสำราญ , ชะอำ , หัวหิน ลองใช้เส้นทางนี้ดูนะคะ