สวัสดีชาวเทคโน.....ขยันตั้งใจทำงานนะ...อย่าบ่น...อย่าง่วงนอน.....เข้าใจไหม...