เมื่อวัที่ 14 เมษายน  ดิฉันได้ชวนหลานเล็กๆ  3  คน ผู้ใหญ่อีก  4  คน ไปทำบุญให้อาหารปลาที่พุทธมณฑล   แวะซื้ออาหารถุงใหญ่ 20 กก ราคา 200 บาท ที่หน้าพุทธมณฑล  และซื้ออาหารคนไปปิกนิกด้วย  ปลาที่พุทธมณฑลส่วนใหญ่จะเป็นปลาดุกรัสเซีย ตัวใหญ่มากกก...เด็กๆให้อาหารกันสนุกสนาน  ปลาดุกตัวใหญ่ (หัวเกือบเท่าหัวเด็ก จริงๆๆ)       จะอ้าปากรอไว้  ให้เราโยนอาหารลงไปให้  ให้อาหารไหลเข้าปากเอง   เพราะความที่เขาตัวใหญ่  อุ้ยอ้าย แย่งไม่ทันปลาตัวเล็ก  จึงอ้าปากรอไว้  แล้วจะมีปลาตัวเล็ก มุดลงไปในปากปลาตัวใหญ่เพื่อแย่งกินอาหาร  เพื่อความอยู่รอดทั้งปลาตัวใหญ่และตัวเล็กก็มีวิธีปรับตัวมันเองเพื่อที่จะได้อาหารมา  ในยุคข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาคุณภาพ พวกเราข้าราชการก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันยุค ทันสมัยด้วย เราจึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุข  ถ้าท่านผู้อ่านว่างๆ  ลองไปดูด้วยตัวเองซิคะ