KM ม.ราชภัฏอุบล รุ่นที่ 1 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

Suwatbanlue
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

การอบรมปฏิบัติการ การจัดการความรู้รุ่นที่ 1 ผ่านไปครึ่งวันแรก ได้แก่นความรู้ดังนี้ ผู้บริหาร, ผู้ปฏิบัติ, การจัดการวางแผน, นวัตกรรมหารบริหาร/จัดการ และ การประเมินผลการบริหาร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีความเห็น (0)