ปรับแต่ง SquirrelMail : คัดกรอง E-Mail ( ขั้นสูง )

ในบางครั้ง การคัดกรอง E-Mail อย่างง่าย ก็ไม่ตอบสนองความต้องการบางอย่าง ก็สามารถมาใช้ การคัดกรองขั้นสูงได้ โดยทำดังนี

- คลิก เมนู "ปรับแต่ง"
- คลิก "Message Filters" ที่มีคำอธิบายว่า
"ตัวกรองจดหมาย เอาไว้สำหรับ คัดแยกจดหมายโดยอัตโนมัติ ลงใน
กล่องจดหมายต่างๆ ที่คุณกำหนด"
- คลิก ปุ่ม "Add a New Rule"

ทั้งหมดประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

1. กำหนด Rule Type

ชนิดของ Rule มีดังนี้

* Head Match : สำหรับสร้างเงื่อนไข ตาม Header ของ E-Mail
* Size:
สำหรับสร้างเงื่อนไข ตาม Size ของ E-Mail
* All Messages :
สำหรับทุกๆ E-Mail ที่เข้ามา

2. กำหนด Condition

กรณี "Header Match"

- กำหนดเงื่อนไขต่างๆ มากกว่า 1 เงื่อนไข ซึ่งสามารถเลือกเป็นแบบ And หรือ Or ก็ได้
- ต่อมา ให้เลือกเงื่อนไข ได้แก่
From, To, Cc, Bcc, Subject, Reply-to, Sender และอื่นๆอีกมากมาย
- แล้วก็เลือกเงื่อนไข การ Match ได้แก่
Contain, Does not contain, is, is not, match wildcard และ อื่นๆอีกมากมาย
- ถ้าต้องการ กำหนดเงื่อนไขเพิ่มกว่าช่องที่มี ก็ คลิกปุ่ม "More..." ต้องการลด คลิกปุ่ม "Less..."

3. กำหนด Action

จะให้ทำอะไรกับ E-Mail ที่เข้าเงื่อนไข ซึ่งได้แก่

- Discard Silently : ทิ้งไปโดยไม่ต้องทำอะไร
- Reject, sending this excuse to the sender : เพื่อส่งข้อความกลับให้ผู้ส่ง
- Redirect to the following email address: เพื่อให้ forward ไปยัง E-Mail ที่กำหนดให้
- Move message into : เพื่อย้ายเข้า folder ที่กำหนด

4. ยืนยันการกำหนดเงื่อนไข

เป็นอันเรียบร้อย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ KXความเห็น (0)