รถเมาเหล้าความเห็น (2)

janny
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ไม่เมาเหล้าแล้วเราจะเมาอะไร...ฮิฮิฮิ...

janny
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ไม่เมาเหล้าแล้วเราจะเมาอะไร...ฮิฮิฮิ...