วันนี้ได้ติดตั้งโปรแกรม Moodle ต่อซึ่งสามารถศึกษาเอกสารการติดตั้งได้ดังนี้

   - เอกสารการติดตั้ง Moodle บน LinuxTLE 7.0
   - เอกสารการติดตั้ง Moodle บน Linux fedora core4

** ปัญหาที่เกิดขึ้นคือในตอนติดตั้งนั้นไม่ทราบ user และ password ของ Mysql จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งต่อจนเสร็จได้