คลองสวยน้ำใส ตอน 4

ผมพยายามลอกความคิดนักเรียนมาทั้งหมด เพื่อเป็นคำตอบว่า จากการทำโครงการคลองสวยน้ำใสที่ผ่านมา นักเรียนได้อะไร?

(คลองสวยน้ำใส ตอน 3)

“การทำโครงการคลองสวยน้ำใสร่วมกันในครั้งนี้ นักเรียนได้อะไร ? ผมถามคำถามนักเรียน เมื่อเกือบเสร็จสิ้นโครงการแล้ว

ภัสฎาภรณ์

วันแรกที่ได้ลงมือทำ คิดว่าจะทำไม่ได้ เพื่อนแต่ละคนบ่นว่า ทำอย่างไรถึงจะสะอาด อุปกรณ์ที่จะลอกคลองก็ไม่ครบ แต่พอนัดกันไปทำครั้งแรก ก็ช่วยกันทำอย่างตั้งใจ ทั้งเก็บขยะข้างคลอง ตักขยะในคลอง ดึงผักบุ้ง แม้น้ำจะเหม็นเน่า ทุกคนก็ช่วยกันทำจนสะอาด เห็นน้ำเป็นสาย เหนื่อยก็หยุดพัก หายเหนื่อยก็ทำต่อ 

วันต่อมา(วันไหนจำไม่ได้) มาช่วยเพื่อนเอาไม้ไผ่ตีเป็นแผงกั้นปากท่อ ไม่ให้ขยะไหลเข้า เพื่อนมากันไม่มาก แต่กว่าจะลงไปวางที่ปากท่อได้ ก็มืดซะแล้ว วันชนะไปยืมบันไดจาก อบต. เพื่อลงไปวาง ทุกคนที่ไป ช่วยกันเต็มที่ เพื่อให้งานเสร็จ สงสัยวันนั้นวันชนะจะเหนื่อยมาก 

วันที่ไปขออุปกรณ์ ทั้งผ้าและไม้อัดจาก อบต. เพื่อทำป้ายรณรงค์ ให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความสะอาด   นัดกันไปทำที่บ้านชไมพร ไปกันไม่มาก เพราะเพื่อนติดงาน ไม่ว่าง ทุกคนช่วยกันทาสีแผ่นไม้ เขียนป้ายผ้า จนถึงเย็น 

ต่อมาก็ขึ้นป้ายโครงการ ช่วยกันและตั้งใจเอาหมาเน่าออกจากคลอง ประทับใจเพื่อนทุกคนที่ช่วยกันทำงาน

สุชาดา

ตอนแรกที่อาจารย์ให้สำรวจแหล่งปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน คิดว่าแค่สำรวจ แล้วแก้ไขปัญหาตรงนั้นเพียงเล็กน้อย แต่ไม่ใช่ ! เพราะเราเจอปัญหาจริงๆของกลุ่มณัฐพล เป็นปัญหาน้ำเน่าเสียข้างวัดพระขาวฯ เราทุกคนเริ่มทำโครงการขึ้นมาจริงๆ โดยแบ่งว่าใคร จะทำหน้าที่อะไร 

ครั้งแรกเป็นการลอกคลอง น้ำทั้งเน่าและเหม็น แถมยังคันอีกด้วย แต่ทุกคนช่วยกันดี ช่วยกันดึงผักบุ้ง เอาลูกมะพร้าวขึ้น บางคนเก็บขยะ แต่การทำครั้งต่อมา คนเริ่มน้อยลง รวมทั้งตัวหนูด้วยไม่ได้ไปหนึ่งครั้ง    และก็ไม่ได้ไปเขียนป้ายที่บ้านชไมพร 

ครั้งต่อมาหนูไปช่วยเพื่อนติดป้ายพร้อมลอกคลองต่อ การทำโครงการนี้ หนูได้อะไรหลายอย่าง ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น ได้ทำประโยชน์ให้ชุมชนมากขึ้นด้วยค่ะ

ปทุมรัตน์

 • รู้นิสัยเพื่อนในห้อง
 • เกิดความสามัคคี
 • ทำให้ชุมชนสะอาด
 • เกิดความผูกพันก่อนจบ
 • เรียนรู้ว่า “จะทำอะไรแล้ว ต้องทำให้สำเร็จ”
 • เกิดความร่วมมือระหว่าง อบต. กับคนในชุมชน
 • รู้จักการทำงาน
 • เรียนรู้ว่า “การจะทำงานร่วมกันได้ ต้องให้ความร่วมมือ”
 • เกิดมิตรภาพจากการช่วยกันทำงาน
 • เห็นความสำเร็จของงาน
 • ได้ช่วยกันเขียนป้าย ช่วยกันตัดหญ้า
 • เห็นรอยยิ้ม เห็นความสนุกของเพื่อนๆ ถึงแม้จะเถียงกันบ้าง

วันชนะ

จากการที่ผมได้ร่วมโครงการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผมได้เรียนรู้นอกห้องเรียน รู้ถึงความสามัคคีในการทำงานของเพื่อน รู้นิสัยเพื่อนแต่ละคนอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องอื่นๆ ต่างคนก็ต่างนิสัย หลายคนก็หลายเรื่องหลายอย่าง ได้ความรู้ต่างๆจากการทำงาน เช่น ลอกคลอง ติดป้าย ทำแผงกั้นปากท่อ รวมถึงเก็บซากสุนัข 

ผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆและอาจารย์ อาจารย์เป็นที่ปรึกษาซึ่งเอาใจใส่กับงานที่ทำมาก ทำให้ชุมชนน่าอยู่มากกว่าเดิม ได้รู้จักขั้นตอนในการทำงาน เพราะการทำงานอย่างมีขั้นตอน จึงจะประสบความสำเร็จ 

ที่ผมประทับใจมากสุด คือ ความสามัคคีของเพื่อนๆในเวลาทำงาน และความเอาใจใส่ของอาจารย์

วุฒิพงศ์

จากการที่ผมได้ร่วมทำโครงการคลองสวยน้ำใส ทำให้รู้นิสัยเพื่อนแต่ละคน ได้ฝึกความอดทน ได้ศึกษาเรียนรู้จากสิ่งต่างๆนอกโรงเรียน ผมไปทำงานทุกครั้งอย่างเต็มที่ เท่าที่จะทำได้ สุดท้ายที่ขาดไม่ได้ คือ อ.ธนิตย์ อ.กาญจนา ไม่ว่าจะวันขึ้นป้ายโครงการหรือวันไหนๆ จะคอยดูแล ติดตาม เอาใจใส่เราอยู่เสมอ การทำงานแต่ละครั้ง ไม่รู้สึกเหนื่อย เพราะสนุกกับงานที่ได้ทำ ขอบคุณครับ

รานี

เกิดความสามัคคีของเพื่อนในห้อง รู้ว่าเพื่อนเป็นอย่างไร บางคนมาช่วยดี บางคนมีงาน มาช่วยไม่ได้ เกิดความรัก ความผูกพันมากขึ้น วันแรกซึ่งเก็บขยะที่คลอง สนุกแต่เหนื่อย วันเขียนป้ายที่บ้านชไมพรสนุกมาก ได้วาดภาพ ได้ลงสี ไปติดป้ายก็สนุก แต่ตัวเองสูงไม่ถึง จึงติดป้ายลำบาก มีโอกาสเห็นคลองที่สวยงามและไม่มีขยะ เห็นคุณค่าการทำงานร่วมกัน ถ้าไปช่วยกันมากๆ งานจะออกมาดี -เสร็จเร็ว วันขึ้นป้ายโครงการก็สนุกมาก เพื่อนมาทุกคน พูดคุยกัน ช่วยเหลือกัน แม้งานจะเสร็จช้าก็ตาม ได้รู้ว่าการทำโครงการคลองสวยน้ำใสยาก งานออกมาดีจากความร่วมมือกัน

ณัฐพล

 • เห็นความสามัคคี ความเสียสละ และความอดทนของเพื่อนๆ
 • เกิดความรัก ความผูกพัน ได้มิตรภาพ ความทรงจำ จากการช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆ เช่น ดึงผักบุ้ง เก็บขยะ ตัดหญ้า ฯลฯ
 • ได้วางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน
 • ใช้เวลาว่างทำประโยชน์ให้ชุมชน เกิดจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคม
 • มีโอกาสเสนอความคิด รูปแบบ จากการเป็นผู้เขียนรายละเอียดโครงการ
 • การร่วมมือกัน ทำให้งานสำเร็จ รวมทั้งได้เห็นหยาดเหงื่อแห่งความสำเร็จ
 • การที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน ทำให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้นิสัยเพื่อน รู้จักคำว่าเพื่อนมากขึ้น รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อน
 • ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ชีวิต แม้จะโดนพ่อแม่บ่น จากการกลับบ้านค่ำมืด แต่ก็คุ้มค่า
 • ได้ช่วยกันเขียนป้าย จนมือเปรอะเปื้อน(ล้างไม่ออก)
 • ได้ถ่ายรูปร่วมกัน เป็นภาพแห่งความทรงจำ
 • ร่วมแรง ร่วมใจ จนเกิดเป็น “โครงการคลองสวยน้ำใส ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม”

วัลยา

ทำให้ได้ทำงานร่วมกับเพื่อน เกิดความสามัคคี เพื่อนทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจกันมาก บางครั้งลำบาก รู้สึกเหนื่อย แต่ความสนุกมีมากกว่า นอกจากนั้นยังได้ความรู้ เรื่องการติดป้าย ควรติดให้แน่น ควรเจาะรูไว้ เพื่อป้องกันลมพัดฉีกขาด แต่ก็ป้องกันได้บ้างเท่านั้น เพราะป้ายยังขาดและหลุด แต่ก็ได้ปรับปรุงแก้ไข บางครั้งทำให้รู้นิสัยเพื่อนมากขึ้น ทุกคนช่วยกันดีมาก มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สนุก หัวเราะ ได้ช่วยเหลือชุมชน ต.บ้านกร่าง ให้มีคลองน้ำที่สะอาด สวยงาม น่าชม ถึงแม้บางครั้งชาวบ้านจะไม่ค่อยช่วยกัน แต่ก็เห็นความร่วมมือมากขึ้น คลองน้ำมีขยะน้อยลง สะอาดมากขึ้น สุดท้ายที่อยากจะพูด “เพื่อนทุกคนน่ารักมาก มีน้ำใจมากด้วย”

วาสนา

เกิดความสามัคคีในห้อง ได้ทำงานร่วมกัน แต่บางคนอาจติดธุระ มาไม่ได้ในบางครั้ง แต่พวกเราก็ตั้งใจทำงาน การทำโครงการครั้งนี้พวกเราได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนของเราเอง ได้พัฒนาคลอง เกิดความภาคภูมิใจ ได้รู้ถึงนิสัยเพื่อน ซึ่งส่วนใหญ่ร่วมมือกันดี ช่วยเหลือกันทุกครั้ง 

คนแถวนี้ไม่ค่อยทำตามโครงการเราสักเท่าไหร่ แต่ก็น่าจะทำให้พวกเขาอายได้บ้าง อยู่แถวนั้น แต่ไม่ช่วยดูแล เราเสียอีก ไม่ได้อยู่ แต่ช่วยกันบำรุงรักษา สอดส่องดูแล เพื่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนของเรา คลองจะสะอาดขึ้น น้ำจะไม่เน่าเสีย สัตว์น้ำจะไม่ตาย ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน

นอกจากนั้นทำให้พวกเรารู้จักรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งร่วมทำกันได้เกือบสมบูรณ์

น้ำค้าง

การได้ทำโครงการคลองสวยน้ำใส ได้ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน ทำให้คลองดูสะอาดตาขึ้นมาก จากคลองที่หญ้ารก สกปรก เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและกลุ่มเพื่อนที่ได้ช่วยพัฒนา แม้บางครั้งเราอาจจะได้ไปช่วยบ้าง ไม่ได้ไปช่วยบ้าง เห็นน้ำใจเพื่อนแต่ละคน บางคนตั้งใจทำโดยไม่บ่น บางคนทำไปบ่นไป สนุกดี 

ทำให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แม้บางคนจะคิดแตกต่างไปบ้าง แต่เราก็ทำเพื่อคนในชุมชน โดยเฉพาะทำให้คนบริเวณวัด หรือบริเวณข้างคลองได้เห็นว่า พวกเราสามารถทำได้ ไม่ใช่มาทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็เลิก เราทำกันหลายเดือน จนคลองดูสะอาดตาขึ้นมาก 

ได้ทำอย่างที่ไม่เคยทำ อย่างการไปขอถังขยะมาตั้ง ที่มันมากก็คือ การเอาหมาเน่าขึ้นจากคลอง แม้จะเหม็น แต่เพื่อนก็ช่วยกันเอาขึ้นมาจนได้ งานนี้ยกความดีความชอบให้กับวันชนะเลยผู้เดียว 

วันที่ไปเก็บขยะขึ้นจากคลอง เพื่อนๆก็ช่วยกันดีมากๆ ดีใจที่ได้ทำกิจกรรมนี้ค่ะ

ประทุมทิพย์

จากการได้ทำโครงการคลองสวยน้ำใส ทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ได้ช่วยให้บริเวณนั้นดูสะอาดกว่าเก่าเยอะ ช่วยพัฒนาคลองให้ดูสวย เกิดความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน แม้จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง รู้จักเป็นคนที่มาตรงตามเวลานัด ได้รู้นิสัยเพื่อนหลายๆคน รู้ว่าการเรียนรู้นอกชั้นเรียนทำให้เราสนุก แม้บางครั้งจะเหนื่อย เห็นความตั้งใจของเพื่อนหลายคนที่ร่วมทำโครงการนี้ เห็นความเสียสละของเพื่อน ทำอะไรไม่ได้ เพื่อนจะมีน้ำใจคอยช่วยเหลือ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บางครั้งเราอาจไม่ได้ไปช่วย

น้ำหวาน

อาจารย์ให้นักเรียนชั้น ม. 6/1 ช่วยกันพัฒนาคลองข้างวัดนอก ฉันคิดว่าคงทำกันไม่ได้ เพราะคลองนั้นยาว มีเศษขยะ เศษไม้ และลูกมะพร้าวเต็มไปหมด ข้างคลองหญ้าก็รก แต่เพื่อนๆก็ช่วยกันพัฒนาจนดี สะอาดตา ทุกวันนี้คลองไม่สกปรกเหมือนเดิมแล้ว สะอาดและสวยขึ้นมาก ถึงดิฉันจะไปช่วยเพื่อนขึ้นป้ายโครงการเพียงครั้งเดียว แต่เพื่อนก็สามัคคีและช่วยกันจนทำให้คลองสวยในวันนี้

มณีรัตน์

สิ่งที่ได้จากการทำโครงการ คือ ตอนแรกคิดว่าคลองสกปรกขนาดนี้ จะทำอย่างไรให้สะอาดได้ เพื่อนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าขยะเยอะ การทำโครงการครั้งนี้รู้สึกว่าคลองที่ดูสะอาดตา ไม่ค่อยมีขยะ เมื่อมองแล้วจะสบายใจ 

ชไมพร

จากการทำโครงการ ทำให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหา ไม่ว่าตนเองจะเดือดร้อนหรือไม่ ถ้าเป็นสถานที่ของชุมชน ก็ควรจะร่วมมือกันพัฒนา เพราะทุกคนอยู่ในชุมชน ถ้าไม่ร่วมมือกัน ชุมชนเราจะไม่สะอาด 

ได้รู้จักและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้พัฒนา ตามความสามารถ แม้จะทำได้ไม่มากนัก แต่ก็พยายามให้ดีที่สุด 

ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อนๆรู้จักช่วยกันทำงาน ทั้งลอกคลอง กั้นขยะ ทำป้าย ตัดหญ้า เก็บขยะ ทุกกิจกรรมช่วยเสริมสร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดี 

ที่สำคัญถ้าคลองสะอาด คนในละแวกนั้นจะเห็น คนผ่านไปผ่านมา รวมทั้งนักท่องเที่ยวจะเห็นความสะอาดของคลอง จะรู้ว่าเราไม่ได้ละเลยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จนอาจทำโครงการแบบนี้ขึ้นในชุมชนเขาบ้าง ชุมชนเราสะอาด ชุมชนอื่นก็จะสะอาด รวมแล้วประเทศเราจะสะอาด ถ้าทุกคนใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

สุรศักดิ์

ทำให้เรามีความสามัคคี รู้จักเพื่อนมากขึ้น ทำให้เรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทำให้ชุมชนน่าอยู่ การแก้ไขปัญหาอาจมีอุปสรรคบ้าง โดยแบ่งกลุ่มกันทำงาน ช่วยกันเขียนป้ายรณรงค์ลดการทิ้งขยะ ประชาสัมพันธ์ในรายการเสียงตามสาย แจกแผ่นพับ ผมได้มาช่วยเพื่อนเขียนป้ายและลอกคลองเพียงครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มโครงการ

สายบัว

รู้ถึงความสามัคคีของหมู่คณะ ได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ได้ทำในสิ่งที่คิดว่ายาก แต่ก็ผ่านไปได้ ทำให้คลองและชุมชนแถวนั้นสะอาดมากขึ้น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการพัฒนาชุมชนของเรา ใครผ่านไปผ่านมาบริเวณคลอง จะรู้ได้ว่าชุมชนเราพัฒนา และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผมพยายามลอกความคิดนักเรียนมาทั้งหมด เพื่อเป็นคำตอบว่า จากการทำโครงการคลองสวยน้ำใสที่ผ่านมา นักเรียนได้อะไร ?

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนไปสัมภาษณ์คนในชุมชนมาเรียบร้อยแล้วครับ โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่น แล้วจะเล่าให้ฟัง...ว่าชุมชนได้อะไร ?

(คลองสวยน้ำใส ตอนจบ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนิตย์ความเห็น (16)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูธนิตย์ที่แสนขยัน

     ประทับใจกับการที่คุณครูทุ่มเทแรงใจในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ  และยังเก็บรายละเอียดที่ได้จากการประเมินการทำงาน  รวมทั้งยังมีการให้นักเรียนได้ไปสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการคลองสวยน้ำใส เป็นการฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง  และรู้จักการประสานงาน  รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่ดีมากๆ  รออ่านบทสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนอยู่นะคะ...ขอบคุณค่ะ 

แวะมาดูกิจกรรมที่สร้างสรรค์ค่ะ

มีความสุขเสมอๆนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ichaya
IP: xxx.172.123.174
เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่านในสื่งที่นิตย์ทำรู้สึกภูมิใจในความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่จริงๆ สิ่งแวดล้อมในชุมชนถ้าคิดทำจริงๆก็ไม่ยากถ้าจะทำ ปลูกฝังเด็กไปในตัว ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี เป็นกำลังใจให้นะคะ

เขียนเมื่อ 

รร บ้านกร่างเข้าโครงการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าคะ

เขียนเมื่อ 

  ไมตรี

                       อยากให้ความรักเกิดในหัวใจ

                       ไร้สิ่งเคลือบแคลง

                        อย่ามีเปลี่ยนแปลง  แห้งแล้งโรยรา

                        พาให้โศกศัลย์

                        ทุกหนทั่วไป  ทุกๆดวงใจ

                        ไมตรีผูกพัน

                         อย่าเกลียดชังกัน  โลกคงนับวัน

                         สดชื่นรื่นรมย์

                         อบอวลด้วยรอยยิ้ม

                         อิ่มเอมด้วยมิตรไมตรี

                         ปราถนาดีดังพี่ดังน้องเหมาะสม

                         จับมือรักกัน  กระชับสัมพันธ์

                         ทุกคืนวันฝันใฝ่เกลียวกลม

                        ดอกไม้ไมตรี  มากมีชวนชม

                        บานสะพรั่ง  หวังปอง.......

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมดีดี..สร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดผล...ยินดีด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

P คุณครู ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะคะ..ขอให้มีความสุขและคิดกิจกรรมดีดีเพื่อเด็กเด็กต่อไปนะคะ

 • มีความสุขเสมอเช่นกันนะครับ
 • ขอบคุณสายธารครับ
 • โรงเรียนไม่ได้เข้าประกวดอะไรเลยครับ
 • ขอบคุณichayaครับ
 • รักดีกว่าเกลียดชัง..
 • รักทำให้มีความสุข
 • ขอบคุณครูลี่มากครับ
 • ขอให้มีความสุขกับรักแท้เช่นกันนะครับ
 • ขอบคุณศน.addมากครับ
 • สุขสันต์วันวาเลนไทน์ มีความสุขมากๆเช่นกันนะครับ
 • ขอบคุณsunladyณ ไทรย้อยครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

• เป็นการเรียนการสอนที่น่าชื่นชม ครับ

• นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น

• นี่แหละ"ประชาธิปไตย" ครับผม

....................................................................

ขอบคุณaugustmanครับ