21 ปีแห่งการรับราชการ  14 กว่าปีแห่งการดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  8 ปีกับการดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

             ผ่านการทำงานที่เริ่มตั้งแต่พิมพ์ดีดด้วยเครื่องพิมพ์ดีด  โรเนียวเอกสารด้วยเครื่องเอกสารที่ใช้มือหมุน   ตื่นเต้นกับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าที่สามารถลบในเครื่องได้  

         
               ประหลาดใจกับเครื่อง copy print  ที่สามารถ copy เอกสารเหมือนต้นฉบับออกหลายหลายร้อยหลายพันแผ่นได้  ตกใจกับเครื่องคอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่ราคามากกว่า 60,000 บาทที่สามารถเก็บข้อมูลได้ถึงแม้จะต้องจดจำโค๊ดรหัสทำงานต่าง ๆ   

               อีกทั้งยังจดจำถึงราคาเครื่องมือถือเครื่องแรกที่ตั้งงบประมาณซื้อให้ ผอ.ของตัวเองกว่าเครื่องละ 49,000 บาทโนเกียรุ่นกระบอกน้ำ   
                
          เรียนรู้การทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์   การทำงานโดยใช้โปรแกรมจาก ไมโครซอฟต่าง ๆ ฝึกฝนและร่ำเรียนการเขียนโปรแกรมใช้เองอย่างง่ายด้วย ไมโครซอฟ เอกเซส  , เอกเซลส์  , 

          เรียนรู้การเขียนเวปไซท์ด้วยภาษา PHP  ,  ดรีมเวปเวอร์ , ฟอนเพลส , 

          เรียนรู้การทำงาน การรายงานผลการทำงานผ่านระบบออนไลน์  

          ปัจจุบันรับผิดชอบในการดูแลข้อมูลของระบบร้องทุกข์ระบบหนังสือเวียน ของสำนักการศึกษา
รับผิดชอบฐานข้อมูลเงินเดือน  เงินสวัสดิการ  วันลา  เครื่องราชยร์ ของบุคลากรสำนักการศึกษาด้วยการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมประยุกต์สามารถออกรายงานตามที่หน่วยงานต้องการ
                        
           แล้วอะไรละที่ ธุรการ คนหนึ่งอยากจะทำ    ธุรการคือคนที่จะต้องทำ ธุระ  ของการงาน  คือ งานที่รับผิดชอบ  ถือเป็นภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักให้ภารกิจหลักสามารดำเนินไปด้วยความราบรื่น  ความเสี่ยงของงานธุรการคือ  ความเสี่ยงในระบบหนังสือ  หนังสือเข้า-หนังสือออก  หนังสือด่วน  หนังสือเวียน
อีกอย่างคือที่พบบ่อยๆ คือ การสูญหายระหว่างการนำเสนอหนังสือ   ซึ่งอยากพัฒนามาก

           การพัฒนางานธุรการ โดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย   การประกันการสูญหายของหนังสือ  การประกันความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ ความร่วมมือและการให้โอกาสของทุกคนในหน่วยงาน

            วันนี้ถึงแม้จะภูมิใจในงานของตัวเองระดับหนึ่ง  แต่พบว่ายังมีอีกหลายอย่างที่จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   การวิจัยในงานธุรการ คือเป้าหมายหนึ่งซึ่งอยากทำและหากทำได้ก็จะสามารถพัฒนางานธุรการได้   แต่ก็ยอมรับว่า  วัฒนธรรมขององค์กรแบบเก่า ๆ ยังคงเป็นอุปสรรคในการทำงานอยู่  แต่ก็จะพยายามและจะค่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดนิ่ง  

                            
             เพื่อว่า  ให้โลกรู้ว่า   งานธุรการ ไม่ใช่ แค่งานธุรการ อีกต่อไป...