มารู้จักสาหร่ายสไปรูลินากันเถอะ (1)

สาหร่ายสไปรูลินา คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีประมาณ 35 ชนิด แยกเป็นหลายสายพันธุ์ พบทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม แต่ส่วนใหญ่พบในน้ำจืดและถูกใช้เป็นอาหารชั้นดีมานานนับพันปี โดยชนเผ่าพื้นเมืองในทวีปแอฟริกา และในแมกซิโกถึงแม้ว่าจะถูกบริโภคมานานแล้วแต่เพิ่งมารู้จักในวงการอุตสาหกรรมสมัยใหม่เมื่อประมาณ 30 ปี มานี่เอง

สาหร่ายสไปรูลินา มีขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น ดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนล่องลอยอยู่ในน้ำที่มีคลื่นสีเขียวแกมน้ำเงิน ลักษณะเซลล์ไม่มีนิวเคลียสให้เห็นอย่างชัดเจน หรือนิวเคลียสยังไม่มีเยื่อหุ้ม มีผนังเซลล์บางประกอบด้วยเซลลูโลส

มีขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น ดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนล่องลอยอยู่ในน้ำที่มีคลื่นสีเขียวแกมน้ำเงิน ลักษณะเซลล์ไม่มีนิวเคลียสให้เห็นอย่างชัดเจน หรือนิวเคลียสยังไม่มีเยื่อหุ้ม มีผนังเซลล์บางประกอบด้วยเซลลูโลส

สาหร่ายสไปรูลินา ประกอบด้วยเซลล์รูปกระบอกหลายเซลล์มาเรียงต่อกันเป็นเส้นสาย และบิดเป็นเกลียว การบิดเป็นเกลียวเป็นลักษณะเฉพาะที่ทำให้สไปรูลินาแตกต่างจากสาหร่ายขนแมว แต่การบิดเป็นเกลียวมากเกลียวน้อยหรือจะกลายเป็นเส้นสายได้ภายใต้ภาวะบางอย่างโดยธรรมชาติหรือปัจจัยที่กำหนด เช่น แสงอุลตร้าไวโอเลต เป็นต้น

ประกอบด้วยเซลล์รูปกระบอกหลายเซลล์มาเรียงต่อกันเป็นเส้นสาย และบิดเป็นเกลียว การบิดเป็นเกลียวเป็นลักษณะเฉพาะที่ทำให้สไปรูลินาแตกต่างจากสาหร่ายขนแมว แต่การบิดเป็นเกลียวมากเกลียวน้อยหรือจะกลายเป็นเส้นสายได้ภายใต้ภาวะบางอย่างโดยธรรมชาติหรือปัจจัยที่กำหนด เช่น แสงอุลตร้าไวโอเลต เป็นต้น
คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีประมาณ 35 ชนิด แยกเป็นหลายสายพันธุ์ พบทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม แต่ส่วนใหญ่พบในน้ำจืดและถูกใช้เป็นอาหารชั้นดีมานานนับพันปี โดยชนเผ่าพื้นเมืองในทวีปแอฟริกา และในแมกซิโกถึงแม้ว่าจะถูกบริโภคมานานแล้วแต่เพิ่งมารู้จักในวงการอุตสาหกรรมสมัยใหม่เมื่อประมาณ 30 ปี มานี่เอง มีขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น ดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนล่องลอยอยู่ในน้ำที่มีคลื่นสีเขียวแกมน้ำเงิน ลักษณะเซลล์ไม่มีนิวเคลียสให้เห็นอย่างชัดเจน หรือนิวเคลียสยังไม่มีเยื่อหุ้ม มีผนังเซลล์บางประกอบด้วยเซลลูโลส ประกอบด้วยเซลล์รูปกระบอกหลายเซลล์มาเรียงต่อกันเป็นเส้นสาย และบิดเป็นเกลียว การบิดเป็นเกลียวเป็นลักษณะเฉพาะที่ทำให้สไปรูลินาแตกต่างจากสาหร่ายขนแมว แต่การบิดเป็นเกลียวมากเกลียวน้อยหรือจะกลายเป็นเส้นสายได้ภายใต้ภาวะบางอย่างโดยธรรมชาติหรือปัจจัยที่กำหนด เช่น แสงอุลตร้าไวโอเลต เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)