น้ำตาลยิ่งสูงก็ยิ่งเสี่ยง

นอกจากจะต้องค้นหา ทดลองปฏิบัติ และสร้าง "ความรู้ปฏิบัติ" แล้ว ยังควรติดตามความรู้ใหม่ๆ เชิงทฏษฎีหรือความรู้ชัดแจ้งอีกด้วย

ในวันนี้ดิฉันขอแนะนำแหล่งความรู้แห่งหนึ่ง ซึ่งมีบทความที่อ่านสบายๆ ใน website ของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ลองคลิกไปที่ความรู้เรื่องเบาหวาน นะคะ มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจและนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ อ่านบทความในหมวดอื่นๆ ด้วยนะคะ อย่าอ่านเฉพาะในหมวดเบาหวาน

ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและการดูแลรักษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานนอกจากจะต้องค้นหา ทดลองปฏิบัติ และสร้าง "ความรู้ปฏิบัติ" แล้ว ยังควรติดตามความรู้ใหม่ๆ เชิงทฏษฎีหรือความรู้ชัดแจ้งอีกด้วย เพราะความรู้ส่วนนี้จะช่วยให้เราออกแบบการปฏิบัติได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีการพูดถึงคำว่า Dysglycemia ซึ่งเป็นคำที่ใช้บอกภาวะน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกติ ยังไม่ถึงขั้นเป็นเบาหวาน ยังไม่แน่นอนว่า optimal blood glucose ควรอยู่ในช่วงเท่าใด แต่ที่แน่ๆ คือในคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นแล้ว น้ำตาลยิ่งสูงก็ยิ่งเสี่ยง เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ๑๐๐ ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับน้ำตาล ๙๐ เป็นต้น

ความรู้เกี่ยวกับ Dysglycemia จะมีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด ในการวางแผนคัดกรองผู้ป่วย ควรให้ความสนใจกับผู้ที่มี dysglycemia ด้วยนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)