สื่อสาธารณะเพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข

สื่อสาธารณะเพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข


          วันนี้ผมได้รับเอกสาร “สวัสดี...ชุมชน”  ฉบับปฐมฤกษ์/สิงหาคม 2548   ซึ่งเป็นคู่มือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข่าวสารข้อมูลชุมชน   และการสื่อสารสาธารณะ   จัดทำโดยโครงการสื่อสาธารณะเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุขและสังคมเข้มแข็ง   มูลนิธิพัฒนาสี่แยกอินโดจีน   สนับสนุนโดย สสส.   ใครอยากได้เอกสารนี้ติดต่อได้ที่ [email protected]   และอาจเข้าไปค้นองค์ความรู้เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุขได้ที่ www.cinn-news.com   ผมได้เข้าไปดูแล้วมีความรู้ให้บริการมากมาย   และเป็นแหล่งความรู้ทั้งความรู้ชัดแจ้ง   และความรู้ฝังลึก

 

                                               

 

 


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                    11 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)