รายงาน ทุกโรค Select_rpt


รายงาน ทุกโรค         Select_rpt 

                                 ฟอร์มย่อย    Freportmon รายเดือน                          Qreportmon

                ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qmon1  ,  Qmon2

Qmon1 + Qmon2  --------------------  Qmon4

Qmon4 + namedisease ---------------- Qreportmon

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportOcc           อาชีพ ป่วย                            QreportOcc

ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qocc1  ,  Qocc2

Qocc1 + Qocc2  --------------------  Qocc4

Qocc4 + namedisease ---------------- QreportOcc

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportOcc_d      อาชีพ ตาย                             QreportOcc

                                ฟอร์มย่อย       Freportrace          สัญชาติ                                  Qreportrace

ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qrace1  ,  Qrace2

Qrace1 + Qrace2  --------------------  Qrace4

Qrace4 + namedisease ---------------- Qreportrace

 

                                ฟอร์มย่อย       Freporttyperace  ประเภทต่างชาติ                  Qreporttyperace

ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qtyperace1  ,  Qtyperace2

Qtyperace1 + Qtyperace2  --------------------  Qtyperace4

Qtyperace4 + namedisease ---------------- Qreportypetrace

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportPt              ประเภทผู้ป่วย                      QreportPt

ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qtype1  ,  Qtype2

Qtype1 + Qtype2  --------------------  Qtype4

Qtype4 + namedisease ---------------- QreportPt

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportMar          สภาพสมรส                          QreportMar

ตาราง Epe0               -------------------- QreportU2

QreportU2 + Namedisease  ---------  Qmar1  ,  Qmar2

Qmar1 + Qmar2  --------------------  Qmar4

Qmar4 + namedisease ---------------- QreportMar

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportHosp        สถานที่รักษา                        QreportHosp

ตาราง Epe0               -------------------- QreportU2

QreportU2 + Namedisease  ---------  Qhosp1  ,  Qhosp2

Qhosp1 + Qhosp2  --------------------  Qhosp4

Qhosp4 + namedisease ---------------- QreportHosp

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportSex           เพศ                                         Qreportsex

ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qsex1  ,  Qsex2

Qsex1 + Qsex2  --------------------  Qsex4

Qsex4 + namedisease ---------------- QreportSex

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportMetro       เขตการปกครอง                   QreportMetro

ตาราง Epe0               -------------------- QreportU2

QreportU2 + Namedisease  ---------  Qmetro1  ,  Qmetro2

Qmetro1 + Qmetro2  --------------------  Qmetro4

Qmetro4 + namedisease ---------------- QreportMetro

 

                                ฟอร์มย่อย       Freportage            กลุ่มอายุ ป่วย                        Qreportage

ตาราง Epe0               -------------------- QreportU3

QreportU3 + Namedisease  ---------  Qage1  ,  Qage2

Qage1 + Qage2  --------------------  Qage4

Qage4 + namedisease ---------------- Qreportage

 

                                ฟอร์มย่อย       Freportage_d       กลุ่มอายุ ตาย                                         Qreportage

                                ฟอร์มย่อย       FreportWS1         รายสัปดาห์ 1-13 วันเริ่มป่วย             Qreportwks

ตาราง Epe0               -------------------- QreportU4

QreportU4 + Namedisease  ---------  Qweeks1  ,  Qweeks2

Qweeks1 + Qweeks2  --------------------  Qweeks4

Qweeks4 + namedisease ---------------- QreportWks

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportWS2         รายสัปดาห์ 14-26 วันเริ่มป่วย           Qreportwks

                                ฟอร์มย่อย       FreportWS3         รายสัปดาห์ 27-39 วันเริ่มป่วย           Qreportwks

                                ฟอร์มย่อย       FreportWS4         รายสัปดาห์ 40-52,53 วันเริ่มป่วย     Qreportwks

                                ฟอร์มย่อย       FreportWD1        รายสัปดาห์ 1-13 วันรับรักษา            Qreportwkd

ตาราง Epe0               -------------------- QreportU4

QreportU4 + Namedisease  ---------  Qweekd1  ,  Qweekd2

Qweekd1 + Qweekd2  --------------------  Qweekd4

Qweekd4 + namedisease ---------------- QreportWkd

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportWD2        รายสัปดาห์ 14-26 วันรับรักษา         Qreportwkd

                                ฟอร์มย่อย       FreportWD3        รายสัปดาห์ 27-39 วันรับรักษา         Qreportwkd

                                ฟอร์มย่อย       FreportWD4        รายสัปดาห์ 40-50,53 วันรับรักษา    Qreportwkd

หมายเลขบันทึก: 239543เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2009 11:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท