ตารางโปรเเกรม R506


โปรแกรม R506 มีตารางหลักดังนี้

 

EPE0   เก็บข้อมูล 506

c_province  รหัสจังหวัด

c_ampur      รหัสอำเภอ

c_tumbol     รหัสตำบล

c_mooban    รหัสหมู่บ้าน

hserv             รหัสสถานบริการ

hospital  รหัสสถานพยาบาลของทุกจังหวัด เป็นตารางที่ใช้เลือกเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม นำเข้าเก็บที่ตาราง Office

c_ds             รหัสโรค

namedisease   รหัสโรค  (กำหนดกลุ่มโรคสำหรับออกรายงานทุกโรค)

c_org           รหัส Organism  and Complication

c_hospital  รหัสชนิดสถานพยาบาล

c_occ          รหัสอาชีพ

c_nation     รหัสสัญชาติ

*c_sex          รหัสเพศ

weekyear   เก็บปีพศ.  วันเริ่มต้นและสุดท้ายของสัปดาห์ทางระบาดวิทยา

tabean         บันทึกการส่งข้อมูล

ztabean        บันทึกการรับข้อมูล

cmap_dis     รหัสโรคสำหรับออกแผนที่

cmap_amp   จำนวนข้อมูล ก่อนเป็น Premap_amp

cmap_tum    จำนวนข้อมูล ก่อนเป็น Premap_tum

premap_amp  อัตราป่วยรายอำเภอสำหรับออกแผนที่

preamp_tum    อัตราป่วยรายตำบลสำหรับออกแผนที่

int_code   รหัสอำเภอ ตำบลของมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Form  Query  Table ที่ใช้กับเมนู

บันทึกข้อมูล

บันทึกรายงาน 506              ฟอร์มหลัก  Entry506 

 ตาราง  EPE0  เก็บข้อมูล 506

ตารางที่ใช้ประกอบในฟอร์มบันทึกรายงาน 506 ดังนี้

C_ds  เลือกโรค

C_org  ชนิดของเชื้อ โรคแทรก

C_nation  สัญชาติ

C_occ  อาชีพ

C_hospital  ประเภทสถานพยาบาล

Hserv  รหัสสถานพยาบาล

 

แก้ไขรายงาน 506               Select_edit  เลือก Record ที่จะแก้ไข  โดยใช้ Query  E0acode

                                                E0acode  มาจากการ  join  ของ  3 ตาราง  ได้แก่ 

                                                C_ds   ,  Epe0   , c_nation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                ฟอร์มย่อย   Entry506_edit  ใช้ตาราง Epe0

 

บันทึกประชากร                  Select_code 

                                                ฟอร์มย่อย              input_popampur

                                                                                input_poptum

                                                                                input_popvil        

นำเข้าข้อมูลเก่า ….Epidem               RecieveData_epidem_old

นำเข้าข้อมูลใหม่ …Epidem              dgetdata 

                                                ฟอร์มย่อย              Dget

                                                                                Ztabean   ทะเบียนรับข้อมูล

นำเข้าข้อมูล          zgetdata 

                                                ฟอร์มย่อย              Zget

                                                                                Ztabean  ทะเบียนรับข้อมูล

ส่งออกข้อมูล        senddata 

                                                ฟอร์มย่อย              Tabean  ทะเบียนส่งข้อมูล

รายงานประจำ                     

ทะเบียน E0   Select_E0 

                                                ฟอร์มย่อย              FreportE0  …….. Qurey  QreportE0

                Epe0 + C_ds                                                            …….. QryE0

                C_province + C_ampur + C_tumbol + C_mooban  ……. Qdisvil_E0 

              QryE0 + Qdisvil_E0                                                ……..  QreportE0

 

ทะเบียน E1   Select_E1 

                                                ฟอร์มย่อย              FreportE1  …….. Qurey  QreportE1

E0acode + C_ds + hserv  + c_ampur + c_provine + c_tumbol + c_mooban + c_occ                                                                  …….. QryE1

                C_province + C_ampur + C_tumbol + C_mooban  ……. Qdisvil_E1 

              QryE1 + Qdisvil_E0                                                ……..  QreportE1

QryE1  มาจากการ  JOIN  ของ 8 ตาราง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายงาน ทุกโรค         Select_rpt 

                                 ฟอร์มย่อย    Freportmon รายเดือน                          Qreportmon

                ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qmon1  ,  Qmon2

Qmon1 + Qmon2  --------------------  Qmon4

Qmon4 + namedisease ---------------- Qreportmon

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportOcc           อาชีพ ป่วย                            QreportOcc

ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qocc1  ,  Qocc2

Qocc1 + Qocc2  --------------------  Qocc4

Qocc4 + namedisease ---------------- QreportOcc

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportOcc_d      อาชีพ ตาย                             QreportOcc

                                ฟอร์มย่อย       Freportrace          สัญชาติ                                  Qreportrace

ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qrace1  ,  Qrace2

Qrace1 + Qrace2  --------------------  Qrace4

Qrace4 + namedisease ---------------- Qreportrace

 

                                ฟอร์มย่อย       Freporttyperace  ประเภทต่างชาติ                  Qreporttyperace

ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qtyperace1  ,  Qtyperace2

Qtyperace1 + Qtyperace2  --------------------  Qtyperace4

Qtyperace4 + namedisease ---------------- Qreportypetrace

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportPt              ประเภทผู้ป่วย                      QreportPt

ตาราง Epe0               -------------------- Qreport1U

Qreport1U + Namedisease  ---------  Qtype1  ,  Qtype2

Qtype1 + Qtype2  --------------------  Qtype4

Qtype4 + namedisease ---------------- QreportPt

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportMar          สภาพสมรส                          QreportMar

ตาราง Epe0               -------------------- QreportU2

QreportU2 + Namedisease  ---------  Qmar1  ,  Qmar2

Qmar1 + Qmar2  --------------------  Qmar4

Qmar4 + namedisease ---------------- QreportMar

 

                                ฟอร์มย่อย       FreportHosp        สถานที่รักษา                        QreportHosp

ตาราง Epe0               -------------------- QreportU2

QreportU2 + Namedisease  ---------  Qhosp1  ,  Qhosp2

หมายเลขบันทึก: 239541เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2009 11:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท