เวทีคุณเอื้ออำนวย (๑)

  Contact

  สมรรถนะ และ CoP ของ คุณเอื้ออำนวย ที่บ้านผู้หว่าน  

สมรรถนะ ของทศพักตร์

 JJ ได้รับโทรศัพท์ จากทีมงาน สคส ให้ไปเข้าร่วม "เวทีคุณเอื้ออำนวย หรือ ทศพักตร์" ที่บ้านผู้หว่านในวันที่ ๑๗-๑๘ เมษายน  หลังปีใหม่ไทย และ ก่อนวันหยุด เพื่อไปเลือกตั้ง "สว ๔๙" เกือบจะไม่ได้ไป เนื่องจาก ไม่มีตั๋วเครื่องบิน เลยต้อง อาศัยรถของ สถาบัน SME ซึ่งต้องรบกวนให้พี่เดช ผู้บังคับ Mobile ไปด้วย

 ได้อ่าน Blog ของท่าน อาจารย์ ดร.ประพนธ์ กล่าวถึง สมรรถนะ หรือ Competency ซึ่งต้องเป็น

 ๑. นักขายฝัน

 ๒. วิศวกร กระบวนการเรียน-รู้

 ๓. สถาปนิก เพื่อสร้างให้เกิดบรรยากาศ การ ลปรร

 ๔. นักจัดเวที

 ๕. ที่ปรึกษา

 ๖. นักสารสนเทศ (ไอที หรือ ไอ...ดังๆ ไอหลายๆที ให้คน เกิด สุนทรียสนทนา)

 ๗. นักวิเคราะห์

 ๘. นักประเมิน

 ๙. นักพัฒนา

 ๑๐. นักบริหารทุนมนุษย์

 น่าสนุกครับ คงได้ ลปรร และ ได้ Learn-Care-Share-Shine ดังที่ท่าน อาจารย์ ดร.ประพนธ์ และ ท่านกูรู ของพวกเรา คือ ศ.นพ.วิจารณ์ ตั้งใจไว้ ให้มา

 "เรียน รู้ เคล็ดวิชา" ถือว่า เป็น "ของขวัญ วันปีใหม่ ไทย ที่ยิ่งใหญ่ มากๆ ครับ"

JJ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 23935, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #km#คุณอำนวย#facilitators#ทศพักตร์#คุณเอื้ออำนวย

Recent Posts 

Comments (0)