1. เขียนบางอย่างแล้ว Highlight คำนั้น

 

2. แล้วก็ click ข้างล่างที่ size แล้วก็เลือกเท่าที่ต้องการ