คำสอนพ่อ

. . . คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของได้มาก ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ . . .

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑

   
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึก...คนไกลบ้านความเห็น (2)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

การให้โดยไม่มุ่งหวัง..

หากหวัง..ก็หวังเพียงให้

 

คนบ้านไกล
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณนะครับที่ร่วมแลกเปลี่ยน