ผลการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

"ความคืบหน้าของ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ"

          ในการประชุมวิชาการ ของ ปขมท. เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา  มีหลายหัวข้อหลายประเด็นที่น่าสนใจ  แต่คิดว่าสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์และมีผลกระทบต่อบุคลากรในแวดวงมหาวิทยาลัยที่จะต้องรับทราบโดยตรงก็คือ หัวข้อเรื่อง ปัจจุบัน-อนาคต : มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข      ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาล  การนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ หลักการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในกำกับ การเตรียมความพร้อม ฯลฯ

          แต่จะขอสรุปกล่าวถึงเฉพาะ  ความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของ
รัฐบาลที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
จำนวน 14 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.  ….
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภา และได้เสนอให้วุฒิสภาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  แต่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ
 2)   ร่างพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ คือ ม.เชียงใหม่   ม.มหาสารคาม  ม.บูรพา  และ  ม.ทักษิณวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภาปรับปรุงแก้ไขและ
อยู่ระหว่างเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
 3)   ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.  ….
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอ และรอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

4) ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภาผู้แทนราษฎร  8  ฉบับ
  คือ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ม.มหิดล  ม. เกษตรศาสตร์  ม.รามคำแหง  ม.ศิลปากร  ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. อุบลราชธานี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           สมาชิกวุฒิสภาหมดวาระเมื่อ 21 มีนาคม 2549 ซึ่งอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งใหม่    เดือนเมษายน 2549  คาดว่าร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คงจะเสนอได้ใน         สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ (ช่วงกันยายน-ธันวาคม 2549)

           แล้วท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Bonjour : Sawasdeeความเห็น (4)

sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ร่างพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ คือ ม.เชียงใหม่   ม.มหาสารคาม  ม.บูรพา  และ  ม.ทักษิณวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภาปรับปรุงแก้ไขและ
อยู่ระหว่างเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

ซึ่งคาดว่าถ้าเปิดสมัยประชุม (สส)ได้  และ(ถ้า)มีการนำเข้าเพื่อรับรองให้ความเห็นชอบ  น่าจะเป็น 4 มหาวิทยาลัยที่สามารถออกนอกระบบได้ก่อน  แต่กรณีที่ไม่สามารถมี สส.ครบและเปิดประชุมฯ ได้  ก็อาจจะต้องรอต่อไป

 

ใช่หรือเปล่าคะ

 

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ผมหายไปหลายวันเห็นชื่อบันทึก รูป และมีลูกเล่นในบันทึกเพิ่มขึ้น พัฒนาก้าวหน้าไปเยอะเลยครับ
  • ไม่ทราบว่าคุณสมหวังก็ไปประชุม ปขมท.ด้วย
  • ดีครับที่เก็บมาเล่าสู่กันฟัง
Audit 1
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

       ตามที่คุณ Sompornp แสดงความเห็นไว้ถูกต้องแล้วครับ  และต้องขออภัยที่ตอบล่าช้า เพราะต้องร่วมประชุมสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 21 เม.ย. 49 ที่กรุงเทพฯ

       มีความคืบหน้าอย่างไร?  จะติดตามข่าวคราวมาเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ

นก
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 

เรียนถามว่า แล้วของ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พอทราบไหมถึงขั้นตอนไหน และต้องไปผ่านขั้นตอนไหนอีก รวมๆจะออกได้เมื่อไหร่

ขอบคูณครับ