จากที่ดิฉันได้ฝึกงานมาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ก็คือ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานของหลาย ๆ คน ในองค์กร การฝึกงานครั้งนี้เปรียบเสมือนการไปทำงานจริง ๆ คือ ทำให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน ได้เห็นการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันภายในองค์กร ตั้งแต่ผู้ที่ทำงานอยู่แผนกเดียวกัน และต่างแผนกกันว่าเขามีวิธีการทำงานกันอย่างไร ไม่รู้นะว่าทำไม "คนเรามักจะคิดเสมอว่า...เราดีกว่าเขา" ดิฉันคิดว่าคนเราทุกคนต่างก็มีข้อดีข้อเสียของตนเองด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นเราควรจะหันหน้าเข้าหากัน ยอมรับในข้อดีของกันและกัน แล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุข