สัปดาห์ที่5ของการฝึกงาน(วันสงกรานต์)

Usability

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกงาน แต่ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งวันหยุด(วันสงกรานต์) สัปดาห์นี้ดิฉันลางาน 2 วัน คือวันที่ 11-12 เม.ย.2549 เพื่อกลับบ้านที่จังหวัดชุมพร สัปดาห์นี้ก็เลยได้ไปฝึกงานเพียงแค่วันเดียว งานที่ดิฉันทำต่อก็คือ พัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงานบริการวิชาการต่อไป ซึ่งเป้าหมายของดิฉันในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ก็คือ ให้เว็บไซต์นี้ผ่านหลัก "Usability" ให้มากที่สุด ซึ่งความรู้ในเรื่อง Usability นี้ ดิฉันได้รับความรู้จากการสอนของ ดร.จันทวรรณ ในวิชา Electronic Commerce นั่นเอง จากการสอนของอาจารย์ ทำให้ดิฉันคิดว่า Usability นี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ มันจะทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ ในตอนนี้ดิฉันกำลังพัฒนาเว็บไซต์อยู่ สิ่งที่ดิฉันได้รับในขณะทำงานชิ้นนี้ ณ ตอนนี้ มีหลายเรื่องด้วยกัน เช่น ได้เรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป(CMS) ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเองกับการใช้ระบบสำเร็จรูป ได้เรียนรู้ข้อจำกัดต่าง ๆ ในการใช้ระบบสำเร็จรูปในการพัฒนา ต่อจากนี้ไปดิฉันก็จะพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไปให้สำเร็จ

"ไม่มีความสำเร็จใด เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์การฝึกงาน3/48ความเห็น (0)