เครื่องมือ KM : 1. Case-Based Reasoning (CBR)

        ใครมีความรู้หรือเคยใช้เครื่องมือ Case-Based Development บ้างครับ    กรุณาอธิบายว่ามันคืออะไร   ใช้อย่างไร   ใช้ได้ดีหรือไม่   ราคาแพงไหม   ผมได้จาก website www.casebank.com/products/casebase_dev_tools.asp

วิจารณ์ พานิช

๑๔ เมย. ๔๙