สภามหาวิทยาลัย : (17) กลไกรับเรื่องราวร้องทุกข์

  ติดต่อ

  มีทั้งกลไกที่เป็นทางการ และที่ไม่เป็นทางการ  

สภามหาวิทยาลัย : (17) กลไกรับเรื่องราวร้องทุกข์


         ผมได้รับการทาบทามให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่ง    ยังไม่ทันทำหน้าที่ (ยังไม่ได้โปรดเกล้าฯ) ก็มีทั้งช่อดอกไม้   บัตรแสดงความยินดี   เลี้ยงแสดงความยินดี   และจดหมายร้องทุกข์ (ที่ไม่ลงชื่อ)    ทำให้สงสัยว่าจะจัดเวลาตนเองอย่างไรให้มีเวลาทำงานเชิงรุก เชิงบวก    ไม่หมดเวลาไปกับงานสังคม  การแก้ปัญหา หรือตัดสินความ    นึกขึ้นได้ว่า  มหาวิทยาลัยจะต้องมีคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และมักจะใช้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน


       กลไกเชิงนโยบาย เชิง governance ขององค์กร ต้องจัดให้มีกลไกรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ     เพื่อลดแรงกดดันที่ไม่มีทางออก    และลดภาระการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ไม่เป็นทางการ    รวมทั้งจะต้องสร้างความโปร่งใส    บรรยากาศเปิดเผย   บรรยากาศรับฟังซึ่งกันและกัน  บรรยากาศยอมรับและเคารพความแตกต่าง    เพื่อ “สุขภาวะ” ขององค์กร  


วิจารณ์ พานิช
๑๔ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 23912, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-05 11:34:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)