ราชบัณฑิตยสถาน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์ด้านการพัฒนาระบบราชการ (Public Sector Development Glossary)

ศัพท์การพัฒนาระบบราชการไทย

 ก.พ.ร และ ราชบัณฑิตยสถาน (คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ และ คณะกรรมการจัด ทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์)ได้บัญญัติศัพท์ด้านการพัฒนา ระบบราชการเป็นภาษาไทย รวมทั้งสิ้น 115 คำ  และก็ ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 2/2549 ไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 ซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้มีการนำ เสนอคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

 ลองศึกษาดูครับ เพื่อจะได้ "สื่อสาร พูดจาภาษา เดียวกัน จะได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปทิศทางเดียวกันครับ"

 ศัพท์บัญญัติการพัฒนาระบบราชการ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)